airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kursustilskud for lokale radio- og tv-stationer – Ansøgning

Generelt 

Selvstyret har interesse i at opretholde de lokale radio- og tv-virksomheder på grund af deres sociale og kulturelle værdier. Selvstyret har derfor oprettet 3 tilskudsordninger:

Grundtilskud til driften af lokale radio- og tv-stationer
Produktionstilskud til lokale tv-stationer
Tilskud til efter- og videreuddannelse af de lokale radio- og tv-stationers medarbejdere

Disse tilskudordninger uddeles gennem Nunatsinni Tusagassiutilerisut Kattuffiat (NTK).

Tilskud til efter- og videreuddannelse af de lokale radio- og tv-stationers medarbejdere


Tilskudet kan søges af lokale radio- og tv-stationer, der er medlem af NTK. Tilskuddet gives til lokale radio- og tv-stationer, der ønsker kurser til at styrke medarbejdernes journalistiske, herunder presseetiske, mediefaglige samt regnskabsmæssige færdigheder.


Du kan læse mere om Grundtilskud til driften af lokale radio- og tv-stationer og Produktionstilskud til lokale tv-stationer under relaterede artikler.


Bemærk


Du kan ikke søge om tilskud til at starte en ny radio- eller tv-station fra Selvstyret.

Betingelser for at ansøge 

For at søge om kursustilskud skal du være tilknyttet en lokalstation, der har en sendetilladelse, som på tidspunktet for kurset udsender radio- eller tv-udsendelser.

Takster 

Det er gratis at søge.

Hvis du vil aflevere din ansøgning fysisk (Hvis du ikke har MitID) 

Vil du søge om kursustilskud, skal du udfylde et ansøgningsskema.

Har du ikke MitID, skal du sende den udfyldte blanket sammen med nødvendige bilag til NTK.

Klik her for at hente ansøgningsskema til tilskud.

Bemærk
Du kan ikke sende ansøgning på fax.

Arbejdsgang for sagsbehandling 

Du får svar på din ansøgning cirka 1 måned efter ansøgningsfristen.

Regnskabspligt 

Hvis I har modtaget mindre end 150.000,00 kr. i det foregående kalenderår, skal regnskabet være revideret af en intern eller registreret revisor.

Hvis I har modtaget mere end 150.000,00 kr. i det foregående kalenderår, skal regnskabet være revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Regnskabet skal også være godkendt og underskrevet af den samlede bestyrelse og revisionsprotokollat skal være vedlagt.

Frister 

Der er ingen ansøgningsfrist.

Klage 

Disse afgørelser kan påklages til Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke:

  • Afslag på ansøgning om tilskud
  • Afgørelser om standsning af tilskud
  • Hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud
  • Afslag på ansøgning om deltagelse på kurser

Afgørelse truffet af Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Læs også

Uddannelse, Kultur, Idræt, og Kirke
Imaneq 4
Postboks 1029
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: ikin@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl

Nunatsinni Tusagasiutilerisut Kattuffiat (NTK)
c/o Bjørn Holm
Tuia -1604
3920 Qaqortoq

Telefon: +299 49 28 29
E-mail: bjornholm001@gmail.com