airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fiskeri efter hellefisk

Bemærk: Du skal først have licens til kystnært fiskeri med jolle/fartøj, hvis du som erhvervsfisker vil fiske efter hellefisk.

Generelt 

Hvis du vil fiske erhvervsmæssigt efter hellefisk, skal du have en gyldig fiskerilicens.
På denne side kan du læse om de specifikke krav og regler, der er til fiskeriet efter hellefisk. Det er din pligt som erhvervsfisker at følge de fastsatte regler og betingelser for fiskeriet. Det gælder også vedtægter, der kan være specifikke for din hjemkommune, som f.eks. beskytter fredede områder. Du kan læse mere om kommunale vedtægter på lovgivning.gl.

Du har rapporteringspligt som erhvervsfisker. Du skal både rapportere din fangst og din bifangst. Bifangst omfatter både fisk som ikke indhandles, fugle, havpattedyr, svampe og koraller.

Du har desuden et personligt ansvar for at passe på naturen. Havet er en fælles ressource og et fælles ansvar.

Fiskeriet efter hellefisk er inddelt i forvaltningsområder. Hvert område har sin egen kvote. Fiskeriet foregår som olympisk fiskeri, hvor alle fisker på den samme kvote. Fiskeriet slutter når kvoten er opfisket.
I område 47 er der en kvote for fartøjer over 6 meter længde overalt og en kvote for joller (under 6 meter). I de andre forvaltningsområder fisker fartøjer og joller på samme kvote.

Forvaltningsområder 

Fiskeriet efter hellefisk foregår i både kystnære og havgående områder.

I det kystnære område, er fiskeriet efter hellefisk opdelt i 8 forvaltningsområder:

 • Forvaltningsområde 42 - Qaanaaq
 • Forvaltningsområde 47 – Upernavik
 • Forvaltningsområde 47 – Uummannaq
 • Forvaltningsområde 47 - Diskobugten
 • Forvaltningsområde 48 – Sisimiut-Maniitsoq
 • Forvaltningsområde 49 - Nuuk
 • Forvaltningsområde 50 – Paamiut-Qaqortoq
 • Forvaltningsområde 3 – Østgrønland

Individuelle omsættelige kvoter (IOK) i område 47 

Hvis du gerne vil fiske erhvervsmæssigt efter hellefisk med et fartøj i de kystnære forvaltningsområder Diskobugten, Upernavik og Uummannaq (område 47), skal du eje en kvoteandel.
Det skal du, fordi der for dette område er Individuelle Omsættelige Kvoter (IOK).

IOK betyder, at du skal eje en kvoteandel, for at kunne fiske efter hellefisk med fartøj.
Naalakkersuisut fastsætter hvert år den totale fangstmængde (TAC) for hellefisk for hvert af forvaltningsområderne Diskobugten, Upernavik og Uummannaq. TAC for de forskellige områder opdeles derefter i en kvote til jollefiskeriet og en kvote til fartøjsfiskeriet. Fartøjskvoten fordeles til de forskellige kvoteejere efter den andel af kvoten, som de ejer.

Klik her for at læse mere om IOK-fiskeriet

Krav til fiskeudstyr 

Der gælder følgende krav til dit fiskeudstyr til hellefisk:

 • Fiskeri med garn, vod eller trawl efter hellefisk er ikke tilladt i det kystnære fiskeri.
 • Der kan være dispensation for fiskeri med garn i bestemte områder. Dette vil fremgå at de kommunale vedtægter for din hjemkommune. Dem kan du finde på lovgivning.gl
 • Udstyr til fiskeri efter hellefisk skal placeres med mindst 50 meters afstand til andet fiskeriudstyr.
 • Fiskeredskaber skal mærkes tydeligt med ejerens og/eller fartøjets navn. Mærket skal være i vandbestandigt materiale.
 • Det er dit ansvar at alt fiskeudstyr fjernes efter brug. Hvis du ikke kan bjærge dit fiskeudstyr inden for 24 timer, skal du melde det til GFLK. Hvis du har mistet redskaber inden for 3 sømil af basislinjen, skal du desuden melde det til kommunen.

Licens 

Vil du fiske efter hellefisk som erhvervsfisker, skal du have en fiskerilicens.  

Er du erhvervsfisker med jolle, skal du henvende dig til din kommune for at søge om fiskerilicens.
Er du erhvervsfisker med fartøj, kan du ansøge om fiskerilicens online.

Læs også

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl
Departementet for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: aalisa@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl