airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ressourceafgift

Indberet her

Generelt 

Virksomheder og personer med kvoter, licenser eller tilladelser til havgående- og kystnært fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium, på andre landes fiskeriterritorium eller i internationalt farvand, skal betale en afgift til Landskassen af fangsten.

Betingelser for at indberette 

Afgiften forfalder til betaling:

  1. På tidspunktet for fangstens udførsel fra Grønland,
  2. Ved indhandling til et indhandlings- eller produktionsanlæg, herunder et indhandlingsskib eller,
  3. Ved overdragelse til tredjemand.

Takster 

Afgiftssatserne offentliggøres på skatteforvaltningens hjemmeside www.aka.gl senest en uge før begyndelsen af det kvartal, som afgiften vedrører.

Hvis du vil indsende din ansøgning indberetning digitalt (Hvis du har MitID) 

Du logger ind på løsningen via MitID Erhverv.

Indberetningen skal vedlægges en kopi af de fakturaer m.v., som danner grundlag for angivelsen, og som er udstedt ved udførsel fra Grønland eller ved overdragelse til tredjemand.

Link: https://aalisakkat.aka.sullissivik.gl.

Hvis du vil aflevere din indberetning fysisk (Hvis du ikke har MitID) 

Indberetning kan ikke afleveres, hvis du ikke har MitID Erhverv.

Ændringer 

Ændring til tidligere fremsendt indberetning foretages via:

https://aalisakkat.aka.sullissivik.gl


Frister 

Der indberettes og betales for ressourceafgift 4 gange om året.


 Kvartal  Indberetning Forfaldsdato
 Sidste betalingsdato
 Januar  Sidste hverdag i april
 1. april
 Sidste hverdag i april
 April  Sidste hverdag i juli
 1. juli
 Sidste hverdag i juli
 Juli  Sidste hverdag i oktober  1. oktober
 Sidste hverdag i oktober
 Oktober  Sidste hverdag i januar  1. januar
 Sidste hverdag i januar

Bemærk:
Hvis betalingsfristen ligger på en helligdag, er det efterfølgende hver dag, der er betalingsfristen.


Klage 

Skatterådet behandler klager over afgørelser i sager om ressourceafgift.

Hvis du vil klage over en afgørelse, skal du indgive en skriftlig klage til Skatterådet med begrundelse.

I din klage skal du medtage følgende dokumenter:

  1. Den afgørelse, du klager over
  2. Den sagsfremstilling, du har fået tilsendt, i de tilfælde, hvor der er udarbejdet en sagsfremstilling
  3. Dokumenter, som du ønsker at anvende som dokumentation

Skatterådet
Postboks 1037
3900 Nuuk
oed@nanoq.gl

Skattestyrelsen
Postboks 1605
3900 Nuuk

CVR-nummer 19785386
Telefon: 34 65 10
E-mail: tax@nanoq.gl
Hjemmeside: www.aka.gl