airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Betalingsturisme uden fangst på isbjørne

Generelt 

Det er forbudt at tilbyde betalingsturisme for isbjørne sightseeing uden en tilladelse. Den, der vil tilbyde betalingsturisme uden fangst på isbjørne (isbjørne sightseeing), skal have en tilladelse.

Med en tilladelse har du ret til at arrangere betalingsturisme uden fangst på isbjørne.

Det er kun dig, der må bruge tilladelsen.

Du har pligt til at have din tilladelse med dig, så du kan dokumentere dette, hvis jagt- og fiskeribetjenten eller anden myndighedsperson forlanger det.

 

Betingelser 

Kun hjemmehørende personer kan få en tilladelse.

For at få en tilladelse skal du opfylde følgende betingelser:

  • Du skal have folkeregisteradresse i Grønland på ansøgningstidspunktet
  • Du skal have haft folkeregisteradresse i Grønland de sidste 2 år
  • Du skal have været fuld skattepligtig i Grønland de sidste 2 år

Du risikerer at miste tilladelsen, hvis du:

  • Bryder gældende lovgivning med vilje eller bryder den flere gange
  • Handler groft uansvarligt under en tur
  • Forvolder skade på anden person under en tur

 

Hvad tilladelse giver retten til 

En tilladelse giver retten til at arrangere betalingsturisme uden fangst på isbjørne til kommercielt formål i et område.

 

Ansøgning 

Departementet for Erhverv, Handel, Råstoffer, justitsområdet og Ligestilling
Postbox 1601
3900 Nuuk

Telefon: 34 50 00
Email: isiin@nanoq.gl