airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Vindere af konkurrencen om nye kommunenavne og kommunevåben

20. juni 2017

Overgangsudvalg Nord har besluttet, at per 1. januar 2018 skal kommunen hedde Avannaata Kommunia. Navnet betyder den nordlige kommune.

Præmier
Mange har foreslået navne, som minder om det, som er blevet valgt. Men det er kun det navn, som er skrevet præcis som vindernavnet, som har vundet konkurrencen. 

Vinderen af kommunevåben til kommune 1/nord vil modtage kr. 15.000,-.  Antallet af forslagsstillere til vindernavnet til Kommune 1/nord var så mange, at økonomiudvalget har valgt at hæve konkurrencepræmien, så hver vinder får kr. 3000,-, i stedet for 1071,- (15.000/14).  Et stort tillykke til alle vinderne.

Vinderne af konkurrencen
K1 - Qaasuitsoq Nord - Kommunevåben
1. Marie Dorph, Ilulissat

K1 - Qaasuitsoq Nord – Navn – [Avannaata Kommunia]
1. Avigiaq Petersen, Qaanaaq
2. Leo Duneq, Qaanaaq
3. Panigpak Miteq, Qaanaaq
4. Qillaq Jerimiassen, Qeqertat (Qaanaaq)
5. Sequssuna Duneq, Qeqertat (Qaanaaq)
6. Kirsten Sakariassen, Tasiusaq (Upernavik)
7. Ludvig Knudsen, Kangersuatsiaq (Upernavik)
8. Jakobine Markussen, Uummannaq
9. Hans II Petersen, Ukkusissat (Uummannaq)
10. AMS 1.b 2016/17, Ilulissat
11. Hanne Holm Andersen, Ilulissat
12. Makkannguaq Berthelsen, Ilulissat
13. Marie Dorph, Ilulissat
14. Nuka Hansen, Ilulissat


Vinderne vil modtage et brev fra Qaasuitsup Kommunia.

Mange forslag
Der blev i alt indsendt 261 forslag til Qaasuitsoq Nord: 113 kommunevåbenforslag og 148 navneforslag.

Qaasuitsup Kommunia vil gerne takke alle forslagsstillerne for de mange flotte og gode forslag.

_____________________________________________

Tale om kommunens nye navn og våbenskjold

Glædelig nationaldag til Jer alle.

Fællesskab og at komme hinanden ved, det er den vigtigste styrke vi har som folkeslag, og netop behovet for denne styrke er blevet tydelig de sidste par dage.

Fra overgangsudvalget finder vi det naturligt, at på nationaldagen at annoncere kommunens kommende våbenskjold samt navn.

Konkurrencen om våbenskjold og navn til den nye kommune blev afholdt i foråret.

Konkurrencens kriterier:
Navnet skal kunne identificere den nye kommune ud fra naturmæssige, historiske og kulturelle karakteristika, skal være mundret og skal kunne bruges til at markedsføre kommunen. 
Våbenskjoldet skal være let opfatteligt, med et enkelt figurindhold, og så få klare farver som muligt, blandt farverne: rød, blå, sort, grøn, gul og hvid.

For deltagelse i konkurrencen var kravene:
At man havde bopæl i den nye kommune
At kommunen overtager alle rettigheder ifbm. fremtidig brug af vinderforslaget
Den sidste afleveringsfrist for forslag var den 1.maj 2017.
Mange forslag blev modtaget, i alt 261: 113 til våbenskjold og 148 til navneforslag.

Under overgangsudvalgets konstitution oprettede man en indstillingskomite til kommunens kommende navn samt våbenskjold.
Overgangsudvalget beslutning var, at alle partier skulle udpege en person til indstillingskomiteen. Indstillings-komiteen besluttede, at de ville indstille et navneforslag samt to forslag til våbenskjold.
På baggrund af indstillingerne har økonomiudvalget samt overgangsudvalget udpeget følgende:

Kommunenavn:  
Et enigt Overgangsudvalg udpegede kommunens nye navn, der kommer til at gælde fra 1.januar 2018, og det er ”Avannaata Kommunia”. Der skal bemærkes, at ”i” er brugt i kommunia, og dette er begrundet af Sprognævnet.  

Avannaata Kommunia er foreslået af 14 ud af 148 forslag og alle vinderne vil modtage kr.3.000. - i præmie.
1. Avigiaq Petersen, Qaanaaq
2. Leo Duneq, Qaanaaq
3. Panigpak Miteq, Qaanaaq
4. Qillaq Jerimiassen, Qeqertat (Qaanaaq)
5. Sequssuna Duneq, Qeqertat (Qaanaaq)
6. Kirsten Sakariassen, Tasiusaq (Upernavik)
7. Ludvig Knudsen, Kangersuatsiaq (Upernavik)
8. Jakobine Markussen, Uummannaq
9. Hans II Petersen, Ukkusissat (Uummannaq)
10. AMS 1.b 2016/17, Ilulissat
11. Hanne Holm Andersen, Ilulissat
12. Makkannguaq Berthelsen, Ilulissat
13. Marie Dorph, Ilulissat
14. Nuka Hansen, Ilulissat

Våbenskjold til kommunen
Der blev modtaget 113 forslag til våbenskjold og Overgangsudvalget udpegede vinderforslaget. Vinderen af forlaget havde følgende begrundelse:

Begrundelser for forslag til våbenskjold

Stjernen:
En samlende kommune som stiller ens vilkår til sine borgere.
Den gule stjerne: At kommunen har et klart og tydeligt mål.
Den blå baggrund viser, at klimaet er langstrakt men ens.

De fire hunde med hvid baggrund:
Fire byer med slædehunde og kendetegnes af havis (hvid).
Slædehundene har en stor betydning og værdi for hele kommunen. De er en vigtig del af kulturen.
Placeringen af hundene viser byernes geografiske placering. Byerne er placeret fra syd mod nord.
Hundene med samme antal (2+2) kikker mod midten og mod hinanden. Dette viser, at byerne vil samarbejde.

Hellefisk med blå baggrund:

I kommunen er hellefisken et meget vigtigt erhverv, både i byer og bygder. Den blå farve henviser til det store hav i kommunen. Hellefiskens størrelse og placering skal vise, at den er en meget vigtig indtægtskilde og næringskilde for kommunen.

Forslagsstilleren til våbenskjoldet er:
1. Marie Dorph, Ilulissat   
Vinderen vil modtage kr.15.000,-.

Marie, venligst kom her og hjælp til med at vise det nye våbenskjold.

Nu skal vi følge dagens program, og på vegne af Overgangsudvalget vil jeg lykønske alle tilstedeværende og alle borgere med nationaldagen og ønske jer en god dag.

Med venlig hilsen

Palle Jerimiassen
Formand for Overgangsudvalget