airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Uummannaq: Projektansøgning på nyt byggefelt

16. januar 2018

Projektansøgning på nyt byggefelt ved delområde 1500-B03 erhvervsområde ved ”kødøen” i Uummannaq. 

Kommunalbestyrelsen har besluttet at annoncere et projektforslag til etablering af en fiskefabrik i Uummannaq inden plangrundlag er udarbejdet.

Denne annoncering er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at annoncere brugsretten til et delområde, inden der udarbejdes plangrundlag herfor.

Projektet omfatter
En fiskefabrik udlagt i delområde 1500-B03 ”Erhvervsområde ved Kødøen”, som er udlagt til erhvervs- og havneområde. Fiskefabrikken udgør et areal på 420m2 og har en højde på 7,5m. Fabrikken udlægges som vidst på billedet og vedhæftede dispositionsforslag.

Alternative projektforslag
I annonceringsperioden har De som borger og erhvervsliv nu mulighed for at indsende alternative projektforslag til delområdet ligesom De kan komme med øvrige bemærkninger til det annoncerede forslag.
Evt. modtagne alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen, inden der gives arealreservation til det modtagne projektforslag. Herefter vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg. Kriteriet for alternative projektforslag er at anvendelsen skal være til fabrik, i overensstemmelse med de generelle bestemmelser for erhvervs- og havneområde.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:
Fra den 16.01.2018: kl. 12:00 kan der indsendes alternative projektforslag til delområdet.
Til den 27.02.2018: kl. 16:00 lukker modtagelsen af projektforslag.
Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

Vejledning:
Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 947800 eller på mail: plan@avannaata.gl.

projektansøgning.pdf