airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig bekendtgørelse af Kommuneplantillæg nr. 57 for delområde A32 i Ilulissat. ’Boligområde syd for drikkevandssøen’.

16. februar 2018

Kommuneplantillæg nr. 57 er endeligt vedtaget den 15.02.2018. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 16.02.2018, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af nye overordnede og detaljerede bestemmelser for delområde A32, der muliggør nyt byggeri til boligformål i form af etageboliger.

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en projektansøgning fra Grønlands Selvstyre – Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger (KNIAIN) og fra Avannaata Kommunia.

Med kommuneplantillægget gives mulighed for, at der kan opføres bebyggelse til blandet boligformål i delområdet. Således fastholdes områdets anvendelse til en kombination af tæt-lav bebyggelse og etagebebyggelse.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 6 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

KPT57.pdf