airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kloaknet i Ilulissat

6. marts 2018

Avannaata Kommunia ser alvorligt på problemerne med kloaknettet i Ilulissat, og bruger megen tid på at få klaret udfordringerne med det utidssvarende kloaknet.

I 2017 begyndte kommunen at få udskiftet kloakken i midtbyen fra strækningen Pattaaffik til Pisiffik. Dette arbejde er nået op til fritidsklubben og der mangles derfor kun at udskifte strækningen fra fritidsklubben og over vejen til Pisiffik. Denne sidste strækning forventes at blive færdiggjort inden udgangen af denne måned.

Næste skridt, i udskiftningen af kloaknettet i Ilulissat, er at få et rådgivende firma til at lave projektering på strækningen fra Pisiffik langs Elisabeth Thomsen Aqq. På denne strækning er problemerne p.t. meget tydelige. Inden denne strækning kan blive udskiftet, vil kommunen sørge for at mindske problemerne med at spule rørene på strækningen oftere.

Grunden til, at der er problemer med tilstopning på denne strækning, skyldes, at rørene er for smalle og gamle, og fordi der er et bagfald på den sidste brønd; dvs. at den ikke har det rette fald, men i stedet stiger, og dette skyldes bl.a. optøning af permafrost. 

Desuden tilstoppes kloakken også, når der smides andre ting i afløbet, f.eks. bliver der smidt håndklæder, bleer og endog sten i afløbet. Kommunen vil derfor også bede borgerne om at hjælpe til ved ikke at smide uhensigtsmæssige ting i afløbet.