airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 54 for delområde C26 til kunstgræs boldbane i Ilulissat

13. marts 2018

Avannaata Kommunia ønsker at anlægge en boldbane med kunstgræs for at skabe bedre rammer for boldspil i byen. Den nuværende grus boldbane i Ilulissat, dækker ikke det fulde behov for boldspil. Der er brug for en rettidig bane i international størrelse, der kan dække behovet for boldspil.

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for nyt delområde, for at muliggøre etableringen af en boldbane med kunstgræs, samt tilhørende areal til parkering, klubhus og andre fritidsaktiviteter.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

KPT54.pdf