airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Qaanaaq: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 63

23. april 2018

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 63 med formål at muliggøre opførsel af havneanlæg i delområde 1700-B01 Qaanaaq, er fremlagt til offentlig debat i perioden: 23.04.2018 til og med 04.06.2018.

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for at muliggøre større eller væsentlige anlæg og byggeri, herunder havneanlæg. Der skal sikre bedre forhold for joller og både i havnebassinet samt pramme af containere.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 04.06.2018.

KPT63.pdf