airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ændring af betegnelser for stående Udvalg og Forvaltninger

8. maj 2018

Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia besluttede under sit ekstra ordinære møde den 14. marts 2018, at betegnelser på stående Udvalg og Forvaltninger og deraf ansvarsområder på nogle udvalg/forvaltninger ændres.

Godkendte betegnelser og ansvarsområder er som følger:

• Økonomiudvalget – Formand, Palle Jerimiassen
o Ledelsessekretariatet – Ansvarlig, Adm. Direktør Sivso Dorph

• Udvalget for Demokrati – Formand, Jens Imanuelsen
o Forvaltningen for Fælles Service – Ansvarlig, Direktør Bea Mølgaard Lennert

• Udvalget for Familie – Formand, Ane Lone Bagger
o Forvaltningen for familie – Ansvarlig, Direktør Ane Louise Løvstrøm

• Udvalget for Udvikling – Formand, Apollo Mathiassen
o Forvaltningen for Udvikling - Ansvarlig, Direktør Hans Eriksen

• Udvalget for Erhverv – Formand, Jørgen Kristensen
o Forvaltningen for Erhverv - Ansvarlig, Hans Peter Lennert

• Udvalget for Teknik – Formand, Sakio Fleischer
o Forvaltningen for Teknik - Ansvarlig, Direktør Nick Nielsen

Jeg vedlægger ligeledes Kommunalbestyrelsens godkendte struktur og styrelsesvedtægt, hvori ansvarsområder for Udvalg og Forvaltninger er præciseret. Det skal dog bemærkes, at dem med rød skrift er nye ansvarsområder og dem med blå er, som vi desværre ikke har været opmærksomme på at flytte mellem udvalgene. Implementering af ændringer på ansvarsområder er i gang.

Med venlig hilsen

Bea Mølgaard Lennert

Aqunneqarneranut_ileqqoreqqusaq_dk.pdf (Styrelsesvedtægt)

suleriuseq_dk.pdf (Forretningsorden)

struktur.pdf