airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Qaanaaq: Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 63 for delområde 1700-B01, ”Nyt havneanlæg i havneområdet”

15. juni 2018

Kommuneplantillægget er endeligt vedtaget den 07.06.2018. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 14.06.2018, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for at muliggøre større og væsentlige anlæg og byggeri, herunder havneanlæg. Havneanlægget skal sikre bedre forhold for joller og både i havnebassinet samt pramme af containere.

Dette kommuneplantillæg udlægger de planmæssige forhold for etableringen af et havneanlæg i Qaanaaq. Placeringen og etableringen af havneanlægget vil endeligt blive besluttet af Infrastrukturafdelingen i Selvstyret. Al henvendelse vedrørende placering samt etablering bedes derfor rettes til:
Infrastrukturafdelingen
Imaneq 1, Postboks 909
3900 Nuuk

De indkomne høringssvar modtaget i høringsperioden vedrørende placering og konstruktion, for kommuneplantillægget, er med godkendelse sendt videre til Infrastrukturafdelingen til orientering.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 6 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

kpt63.pdf