airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig licitation: Aappilattoq Dumpoprydning

10. august 2018

Avannaata Kommunia ved Forvaltningen for Teknik udbyder hermed følgende opgave i begrænset licitation: 
Aappilattoq Dumpoprydning.

Begrænset Licitation begrundet ved det sene udbud og efterårets/vinterens snarlige kommen.

De indkomne bud vil blive behandlet af forvaltningen i tæt samarbejde med Departementet For Natur og Miljø.

Licitationen afholdes i overværelse af de bydende. Licitationsdatoen og tidspunktet er: Licitation afholdes : Torsdag den 23.08.2018 Kl. 12:00
Hos Avannaata Kommunia, Teknisk Forvaltning, Noah Mølgaardsvej 9, 3952 Ilulissat.

Vedlagt Udbudsmateriale:
• Udbudsskrivelse ”US_Aappilattoq Dumpoprydning_FINAL_2018-08-09-2018”, dateret den 09.08.2018
• Tilbudsliste med tilhørende fordelingsliste samt tilbuds- og afregningsgrundlag, ”TBL-FDL-TAG_Aappilattoq Dumpoprydning_FINAL_2018-08-09-2018”, dateret den 09.08.2018.
• Aappilattoq (UPV), Dumpoprydning, Særlige betingelser(SB), ” SB_Aappilattoq Dumpoprydning_FINAL_2018-08-09-2018”, dateret den 09.08.2018.
• Aappilattoq (UPV), Dumpoprydning, Særlige arbejdsbeskrivelser(SA), ” SA_Aappilattoq Dumpoprydning_FINAL_2018-08-09-2018”, dateret den 09.08.2018.

Evt. tvivlspørgsmål kan stilles til undertegnede.

Med venlig hilsen
Niels Pedersen
Fagchef for Teknik
Oq. | Tlf. (+299) 94 77 51
nspe@avannaata.gl

Teknisk forvaltning
Noah Mølgårdip Aqq. 9
Postboks 1023 -  3952 Ilulissat

01_US_Aappilattoq Dumpoprydning_FINAL_2018-08-09.pdf

02_TBL-FDL-TAG_Aappilattoq Dumpoprydning_FINAL_2018-08-09.pdf

03_SB_Aappilattoq Dumpoprydning_FINAL_2018-08-09.pdf

04_SA_Appilattoq Dumpoprydning_FINAL_2018-08-09.pdf

05_SA-bilag 2_Affaldshåndteringsplan_Dumpoprydning_2018-08-09.pdf

06_Bilag 1  Fotodokumentation Aappilattoq august 2018.pdf