airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

UDBUDSSKRIVELSE: Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik

28. august 2018

17/9-2018:  Ny frist for aflevering er den:  Mandag den 08. oktober kl. 10:00

20180917_1808_Rettelsesskrivelse 03.pdf

20180917_1808_Udbudsskrivelse_01.pdf

___________________________________

Avannaata Kommunia udbyder hermed nedenstående arbejde i offentlig licitation.

Opgaven omfatter: Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik. Arbejderne udbydes i hovedentreprise med følgende opdeling:
1. Murerarbejder
2. Tømrer- snedker arbejder
3. Malerarbejder
4. VVS-arbejder
5. El-arbejder

Tilbuddet skal afgives på grundlag af udbudsmaterialet, som omfatter følgende :
1. SB, dateret 19.07.2018 for: Renovering af Prinsesse Magrethe Skolen i Upernavik.
2. SA, dateret 19.07.2018 for: Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik.
3. Tilbudsblade med fordelingslister.
4. Tegninger dateret 19.07.2018.
5. Evt. rettelsesskrivelser.

Tildelingskriterier
Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris
Se nærmere i SB for arbejdet
Udbudsmaterialet kan bestilles på   nkl@masanti.gl.

Tilbudsgiver skal registrere sig hos masanti så meddelelse om evt. rettelser kan fremsendes til tilbudsgiver
Eventuelle tvivlsspørgsmål rettes skriftligt eller med mail til Masanti A/S, Ilulissat,  nkl@masanti.gl.
Spørgsmål modtaget senere end den 14.09.2018 kan ikke forventes besvaret inden licitationen.

Licitation afholdes d. 26.09.2018 kl. 10:00 hos:
Masanti A/S
Peter Rosingip Aqq 2 3952 Ilulissat
i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

På bygherrens vegne
Masanti A/S

______________________________

Rettelser 24/9-2018:

1808_Rettelsesskrivelse 05.pdf

1806_01-V04.01a- Plan ventilation.pdf

1806_V04.03a- Princip diagram.pdf

1808_Fordelingsliste3_01.pdf

1808_SA-Tillæg 03.pdf

1808_Svar på tvivlspørgsmål nr 3.pdf

VEX260HL1EB2 Ve01.pdf

VEX270HL1EA2 Ve02.pdf

______________________________

Rettelser 24/9-2018:

1808_Rettelsesskrivelse 04.pdf

1808_Fordelingslister_01.pdf

1808_SA-Tillæg 02.pdf

1808_Svar på tvivlspørgsmål nr 2

______________________________

Rettelser 31/8-2018

01_1808_Rettelsesskrivelse 01.pdf

02_1808_SA-Tillæg 01.pdf

03_1808_Bilag med billeder.pdf

______________________________

01_1808_SB_Særlige betingelser.pdf

02_1808_SA.pdf

03_1808_Tilbudsblad.pdf

04_1808_Fordelingslister.pdf

05_1808_Udbudskontrolplaner.pdf

06_1808_Tegningsfortegnelse.pdf

07_1808_Bilag_Rumskema.pdf

 

T01_A00.00 - Situationsplan.pdf

T02_A00.01 - Oversigtsplan, mellembygning.pdf

T03_A00.02 - Oversigtsplan, nordtfjøjen.pdf

T04_A00.03 - Oversigtsplan, tilbygning.pdf

T05_A00.04 - Oversigtsplan, Vestfjøjen.pdf

T06_A00.05 - Oversigtsplan, gymnastiksal.pdf

T07_E07.01 - EL Vestfløjen.pdf

T08_E07.02 - El Nordfløjen.pdf

T09_V04.01 - Plan ventilation.pdf

T10_V04.02 - Plan ventilation.pdf

T11_V04.03 - Princip diagram.pdf

T12_V04.04 - Princip diagram.pdf

T13_V04.05 - Princip diagram varme.pdf