airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

ILULISSAT: Strategi for placering af hunde

31. august 2018

Ilulissat har igennem de senere år oplevet en vækst i byggeriet. Populært sagt giver det en kamp om arealerne i byen.

 

Friarealerne i Ilulissat er flere steder blevet bebyggede og dermed er det frie kig ud over friarealerne og hundeområderne blevet mindre. Byens byplanmæssige helhed med bebyggede områder og friarealer er således ved at blive ændret.

 

Samtidig er det vanskeligt at finde nye pladser til de hundehold, som inddrages til byggeprojekterne. Dette gør forholdene for den grønlandske slædehund sværere. Det har været muligt at finde enkelte ledige hundepladser, men det løser ikke hele opgaven.

 

I den sydlige del af Ilulissat er byen afgrænset med Unesco-bufferzonen og mod øst, hvor der i forvejen er hundeområder, er det vanskeligt at placere flere hundehold, da der er sumpet og der mangler vejadgang samt, byen også er afgrænset med drikkevandsoplandet.

 

Udvalget for Teknik har derfor den 17. marts 2018 besluttet, at der for fremtiden som udgangspunkt ikke inddrages hundepladser til større byggerier i den eksisterende by og, at der skal findes en permanent løsning for placering af hundehold. Udvalget besluttede ligeledes, at der skal findes et område til hundehold, som muligvis betyder, at der skal drænes et område, før det kan anvendes til hundepladser.