airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

ILULISSAT: Borgernes ønsker for 2019

Lokaludvalget i Ilulissat afholdte deres første borgermøde d. 25. oktober 2018. Lokaludvalget fremlagde udvalgets rammer, beretning om tiltag i 2018 og bad slutteligt borgerne om at fremkomme med deres ønsker 2019. Borgernes ønsker vil lokaludvalget drøfte på deres næste udvalgsmøde d. 14. november 2018.
29. oktober 2018

Lokaludvalgets årsberetning for 2018  

I år har lokaludvalget beskæftiget sig med det tekniske område; blandt andet ved at forbedre borgernes vilkår, såsom renovering af trapper samt bygge nye.

1. Renovering af trappe: Kuunnguarsuup Qaava – Fodboldbanen

2. Ny trappe: Alanngukasiup Qaava – Pisiffik Parkering

3. Sti: Elisabeth Thomsen aqq. – Marralinnguaq

4. Renovering af gangbro: Tele - Kuunnguarsuup Qaava

5. Renovering af Kulturhus Sermermiut (Digital PA anlæg mixer, Nyt gulvtæppe i gangen, Projektor til storskærm, Nye stole og borde til gangen, Lydisolering til musiklokalet, Nye stole og borde til konferencelokalet, Rødløber, Børnemøbler, Garderobe, Montre, Espressomaskine, Sermermiut logomåtte, LED lamper, Gardiner)

6. Aktiviteter for borgerne: Lokaludvalget har afholdt forskellige aktiviteter for borgerne, bl.a. forebyggende aktiviteter, foredragsaftner samt alkoholfrie musikaftener. Alle fællesarrangementer for børn og ældre.

7. Lokaludvalget har støttet følgende arrangementer: Børnenes dag – Frederik Elsner, Uge 18 foredrag: Laila Andrés, Børnekoncert: Hinnarik, Foredrag: Sexolog Ulrikka Holm, 10-12.december UKKI af Ujarneq Fleischer, Juletræstænding, Børnenes juletræsdans.

8. Planlagt til 2019: 5 udsigtskikkerter ved vandreruter: heliport, toppen af Akinnaq, Sermermiut, Holms bakke og Nordre Næs.

Borgernes ønsker til 2019, Teknik området 

1. Udendørs bænke til midtbyen, samlesteder og vandreruter
2. Forbedring af stier og vandreruter. Eks. Fra Stark til Qullissat aqq. og Nammaarfik aqq. til Qilakitsoq aqq.
3. Etablering af legepladser og Udendørs Fitness udstyr i alle byens samlingssteder
4. Etablering af bykort med informationer af statuer og vandreruter   
5. Belysning til stier og vandreruter. Eks. Fra Stark til Qullissat aqq. og Nammaarfik aqq. til Qilakitsoq aqq.
6. Hundehold udenfor boligområder/arealer
7. Bedre vej i industriområdet til Atuarfik Jørgen Brønlunds skoleelever
8. Etablering af lyskryds til fodgængerovergang
9. Etablering af rundkørsel i området Pisiffik, Brugsen og Hallen
10. Forbedring af kloak i byen
11. Bedre “Hold Byen Ren” kampagner og forbedring af kommunens tilsyn i teknik afdeling. 
12. Container til større boligområder
13. Forbedring af asfaltveje
14. Lysspots ved offentlige trapper
15. Ældrebus og lokale bus
16. Større parkeringspladser, specielt ved Pisiffik, Brugsen og Hallens parkeringspladser er blevet for små

Borgernes ønsker til 2019, Samvær 

1. Etablering af legepladser og Udendørs Fitness udstyr i alle byens samlingssteder. Eks i Mittarfiup aqqutaa, foran Atuarfik Mathias Storch og Zionskirke området
2. Aktivitetspark med fri Wi-fi
3. Forskellige konkurrencer. Eks. i forskellige dans, folkedans, den reneste hundeplads, den reneste areal ved huset eller boligområde, bagedyst, pæneste udendørs julepynt
4. Fælles underholdningsaftener
5. Aldersbaserede aktiviteter. Eks. til ældre, til unge, til børn
6. Oplysningskampagner og foredragsaftner. Eks. forskellige livsstil
7. Flere borger meningsmålinger og undersøgelser
8. Mere støtte til sportsforening og andre foreninger
9. Mere samarbejde med eksisterende foreninger
10. Etablering af Mini-tivoli i fodboldbanen

Borgernes ønsker til 2019, Kultur og Oplysning 

1. Oplysning over krydstogsskibe ankomster
2. Debat omkring bevarelse af rene slædehundsrace
3. Opslag over vindere i Qimussersuaq bag Atersuit.
4. Mere benyttelse af alle oplysningskampagner
5. Musik øvelokale til børn og unge. Eks Forsamlingshuset kan benyttes som øvelokale.
6. Oplysningskampagner til forfatter univers
7. Forsamlingsaftner for kunstnere, syersker o.lign. Det vil skabe videndeling og fremme læring på området.
8. Fælleshus for kunstnere og syersker
9. Støtte kommende værkstedet. Eks. indkøb af materialer og værktøj
10. Større benyttelse af kulturhuset til kultur events. Eks. Udstilling af fisketilberedning, slæde, hunde o.lign. Tasting af traditionelle mad.
11. Flere foredrag og debat aftener
12. Flere Skulptur/statuer i byen. Eks. Statue af hundeslæde, hvor der er mulighed for at tage billede af sig selv.
13. Flere fornyelser af aktiviteter til borger. Eks. aktiviteter på Nationaldagen
14. Flere turisme oplysningskampagner. Eks. ved øget turisme med større lufthavn
15. Oplysningskampagner for mere lønsomhed. Eks. Tema “Hvad kan du bidrage med”

Borgernes ønsker til 2019, Sport 

1. Aktivitetspark /Bevægelsespark til alle aldersgrupper i Qilakitsoq legeplads, fodboldbanen, bag Jope.
2. Mere støtte til sportsforeninger. Eks. Anskaffe, sponsor t-shirt og veste, ankomsttelt til Kangia Race, Ilulissat Marathon
3. Forebyggende oplysningskampagne til forskellige sportsgrene. Hvis du er løber, dyrker crossfit, eller hvordan du kan bevæge din krop, hvis du har skadet i kroppen
4. Oplysningskampagner vedrørende kost. Eks. foredrag af diætist.

Om lokaludvalget  

Lokaludvalget i Ilulissat blev officielt oprettet den 31. januar 2018. Fra den dato påbegyndtes sagsbehandlinger ud fra forslagene fra medlemmerne. De årlige midler på 500 kr. pr. borger overføres til udvalget, så i år har lokaludvalget rådet over 3,7 mio.kr.

Lokaludvalget kan yde en indsats indenfor følgende 5 områder:
•Socialt samvær
•Teknisk drift og forsyning
•Kultur og oplysning
•Sport
•Erhverv

§2 pkt. 7 Puljemidlerne må ikke bruges til samvær af arrangementer med alkoholservering.

Lokaludvalgets medlemmer 

Jens Peter Rosbach (Formand), Jens Ole Nathanielsen (Næstformand), Brian Grønvold (medlem), Lea Jensen (medlem), Jørgen Kristensen (Kommunalbestyrelsesmedlem)