airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Nyheder fra Forvaltningen for Erhverv

16. april 2019

Fiskeri & fabriksseminar 2019  

Erhvervsforvaltningen arrangerede et fiskeri og fabriksseminar i dagene 22. – 24.marts 2019.

Til seminaret i Avannaata Kommunia deltog alle der havde interesse i fiskeri, fiskere og produktionsselskaber, samt organisationer og foreninger, samt deltagelse fra Selvstyret. Man udvekslede meninger og fik stort udbytte.

Under seminaret var der oplæg om status på erhvervsfiskeriet samt oplæg om, hvor man kan udvikle, hvilket medførte en del meningsudvekslinger. Endelig var der oplæg og diskussioner om vedvarende produktion og arbejde; om hvordan man skal bekæmpe mangel på arbejdskraft.

Den kommende vedtægt for hellefiskefiskeri
Under seminaret, der pågik i tre dage, behandlede man sidst, men ikke mindst, udformningen af den kommende vedtægt for fiskeri efter hellefisk, og for at sikre udformningen efter de lokale forholde drøftede man udmeldinger fra fiskerne og folkevalgte, og der var således flere oplæg om indstillinger.

Borgmester Palle Jerimiassen glæder sig over, og meldte ud, at alle interessenter på fiskeriområdet i Avannaata Kommunia samarbejder for, at fiskeriet skal være til gavn for samfundet og at dette skal være et fælles mål.

Endelig sagde han, at det er vigtigt at høre udmeldinger fra de, der driver det vigtigste erhverv i Nordgrønland. Udmeldingerne skal implementeres i det grundlæggende politiske arbejde, slutter han.

Præsentation af rammer for turismestrategi for udvalget i Avannaata Kommunia 

Turismestrategi for Avannaata Kommunia, der skal gælde for 2019-2023, skal efter planerne fremlægges til fuld godkendelse af Erhvervsudvalget ultimo maj måned. På denne baggrund var der fremlæggelse af dette for udvalgsmedlemmerne samt for kommunens erhvervskonsulenter, da de tilfældigvis var til et træf i Ilulissat, den 21.marts 2019, hvortil man præsenterede rammerne for planen.

For præsentation af rammer for planen, gjorde man brug af legoklodser samt billeder, således skulle alle deltagerne fremlægge egne visioner for deres mål til 2023.

Seminarer for lokale turistaktører
I forbindelse med planstrategi for turisme vil man komme til at berøre Erhvervsforvaltningen, turistaktører samt virksomheder, og med formål at mødes til lokale seminarer:

 Qaanaaq: i perioden 5. - 8. april 2019
 Upernavik: i perioden 22. - 23. maj 2019      
 Uummannaq: í dagen 28. maj 2019

Formålet med de lokale seminarer for lokale turistaktører er, at de, som berøres af turisme, skal høres og deres udmeldinger skal nedfældes.
Man skal dog være opmærksomme på, at de førnævnte datoer kan ændre sig.

Tilbud om kursus for fiskere og iværksættere 

Faktum

Pengeinstituttet GrønlandsBANKEN har meldt ud, at de inden for det danske rige foretager det største udbetalinger, specielt i Ilulissat som har føringen.

 

Som baggrund har man anført, at de fleste jollefiskere indhandler deres daglige fangst og udbetaler alle deres indtjeninger dagen efter.

 

For de private næringsdrivende i Avannaata Kommunia, specielt jollefiskerne samt de, der har planer om at oprette nye erhverv, der planlægger Erhvervsforvaltningen at arrangere et kursus, således at disse skal have bedre redskaber som formål.

Kurset skal have en varighed på tre dage. Kurset skal indeholde bedre økonomistyring som næringsdrivende, skatteforhold samt budgetlægning samt lovgivningen på området.

Under kurset vil man kunne lære om enkeltmandsvirksomheder og selskabsformer; fremgangsmåder, fordele, problemstillinger samt retningslinjer.

Realistiske værktøjer ved planlægning
Endvidere indeholder dette kursus driften af virksomhed, eller påtænkte virksomhed, på længere sigt, værktøjer til at udvikle sig. Dette værktøj (Forretningsplan) for udvikling af virksomheden som formål, retningslinjer for ansøgning om tilskud samt for investorers / bankers mindste krav på området.


Erhvervsforvaltningens regnskab for 2018 er klar 

Erhvervsforvaltningen under Avannaata Kommunia har lukket regnskabet for 2018 og Erhvervsudvalget har under deres møde den 26.februar 2019 godkendt regnskabet, som ser således ud.

Konto 3 – Erhverv og arbejdsmarked

Miss.

Tapiiss.

Miss.

Atuineq

Sinn.

%

Kto

Kontobetegnelse

akuerisat

 

 

 

34

Aktivering

2.555

0

2.555

2.198

357

86,0

35

Opkvalificering

3.475

-1.622

1.853

1.151

702

62,1

37

Kommunens erhvervsaktiviteter

2.687

-860

1.827

1.497

330

81,9

38

MAJORIAQ

11.406

-903

10.503

10.221

282

97,3

39

Fastsat offentlig hjælp

7.637

0

7.637

5.961

1.676

78,1

3

ERHVERVSFORVALTNINGEN

27.760

-3.385

24.375

21.028

3.347

86,3

(Kr. 1000)

 

Konto 43 OG 45 – Førtidspension og Offentlig hjælp

Miss.

Tapiiss.

Miss.

Atuineq

Sinn.

%

Kto

Kontobetegnelse

 

akuerisat

 

 

 

43

Førtidspension

24.597

870

25.467

25.368

99

99,6

45

Offentlig Hjælp

15.017

-1.567

13.450

11.543

1.907

85,8

43 og 45

39.614

-697

38.917

36.911

2.006

94,8

(Kr. 1000)

Arbejdsløshedstallet bliver mindre og mindre 

De sidste to år viser, at arbejdsløshedstallet igen er blevet mindre. Ved slutningen af marts måned viser de årlige beregninger, at arbejdsløshedstallet i Avannaata Kommunia stadig falder.

Tal fra de sidste tre år:

År

Måned

Registreret

Ændring i forhold

for tidligere år

2017

Marts

526

 

2018

Marts

420

-20,2 %

2019

Marts

202

-52,0 %


PLANER FOR MAJORIAQ 

Teambuilding:
Da der er fremkommet nye planer, har man stoppet det planlagte Teambuilding for ansatte i Majoriaq i det første halve år.

Vedrørende Førtidspensionister samt Offentlig Hjælp:
I næste nyhedsbrev vil Koordinatoren fremkomme med status samt status efter at have været ansvarlig for området til næste nummer.