airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Inuussutissarsiornermut ingerlatsivimminngaanniit nutaarsiassat

16. april 2019

Aalisarneq tunisassiorfiillu pillugit isumasioqatigiisitsineq 2019  

Inuussutsissarsiornermut ingerlatsiviup aaqqissungaanik ulluni 22. – 24. marts 2019 aalisarneq tunisassiorfiillu pillugit isumasioqatigiissitsinermik ingerlatsisoqarpoq.
 
Isumasioqatigiissitsineq Avannaata Kommuniani aalisarnermik inuussutissarsiuteqarnermik attuumassuteqartut, aalisartut tunisassiorfiillu aammalu kattuffiit peqatigiiffiillu, kiisalu Namminersorlutik Oqartussani atorfilinnik peqataaffigineqartoq, isummanik avitseqatigiiffiulluartumik pissarsiffiulluartumillu, ingerlanneqarpoq.

Isumasioqatigiinnermi avannaani aalisarnikkut inuussutissarsiornerup killiffia aammalu sutigut ineriartortitsivigineqarsinnaanera pillugu saqqummiisoqarlunilu isummersortitsisoqarpoq. Kiisalu aamma, aalisakkanik tunisassiornerup suliffissaqartitsiniarnerullu ataavartumik ingerlajuarnissaa qulakkeerumallugu, sulisussaaleqisarnerup qanoq ililluni akiorniarnissaanut sammisunik saqqummiinerit isummersoqatigiinnerillu ingerlanneqarput.

Qaleralinniarnermut ileqqoreqqusassaq
Isumasioqatigiisitsinermi, ulluni pingasuni ingerlanneqartumi, kingullertut aammalu pingaarnertut sammitinneqarpoq Avannaata Kommuniani qaleralinniarnermut ileqqoreqqusassap ilusilersornissaanut aalisartut oqariartuutaasa inassuteqaataasalu, sumiiffikkaartuni pissutsit aallaavigalugit ilusilernerqarnissaa qulakkeerumallugu, aalisartut oqariartuutaannik qinnikkanullu inassuteqaataannik saqqummiisinneqarput.

Borgmester Palle Jerimiassen'ip nuannaarutigalugu oqariartuutigaa, aalisarnermut attuumassuteqartut tamarmik suleqatigiillutik Avannaata Kommuniani aalisarnerup suli inuiaqatigiinnut annertunerusumik iluaqutaalernissaa angujumallugu siunnerfeqatigiimmata.
 
Ilanngullugu aamma oqariartuutigaa, avannaani inuussutissarsiutitut pingaarnertut inissisimasumik ingerlataqartut, sumiiffinni pissutsit aallaavigalugit, oqariartuutaat tusaaniassallugit pingaaruteqartoq. Oqariartuutigineqartullu politikkikkut suleriaqqinnissamut toqqammaviliisuulluarmata naggasiutitut oqariartuutigaa. 

Avannaata Kommuniani takornariaqarnermut iliuusissatut pilersaarutissap sinaakkutaasa ataatsimiititaliamut saqqummiunnera 

Avannaata Kommuniani takornariaqarnermut iliuusissatut pilersaarut 2019 – 2023-imut atuuttussaq, pilersaarutit naapertorlugit, maj-ip naanerani Inuussutissarsiornermut Ataatsimiititaliamut akuerisassanngorlugu tamakkiisumik saqqummiunneqartussaavoq. Tamannalu tunngavingalugu, ulloq 21. Marts 2019, ataatsimiititaliami ilaasortat tamarmiusut aammalu sumiiffinni tamani inuussutissarsiornermut siunnersortit Ilulissaniinnerat iluatsillugu iliuusissamut pilersaarutissap sinaakkutaanik saqqummiivigineqarput.

Iliuusissatut pilersaarutissap sinaakkutaanik saqqumiinermut atatillugu peqataasut tamarmik lego-t aammalu assit atorlugit 2023-imut siunnerfiusussanik takorluukkersaartinneqarput oqariartuuteqartinneqarlutillu.

Sumiiffinni takornarialerisunik isumasiortitsineq
Avannaata Kommuniani takornariaqarnermut iliuusissatut pilersaarusiornermut atatillugu Inuussutissarsiornermut ingerlatsivik, takornarialerisunik aammalu suliffeqarfiit kalluarneqartussanik naapitsinissaq siunertaralugu, sumiiffinni ullunilu ukunani ingerlatsisussaavoq:
 Qaanaaq: ulluni 5. aamma 8. april 2019
 Upernavik: ulluni 22. aamma 23. maj 2019      
 Uummannaq: ulloq 28. maj 2019

 
Sumiiffinni takornarialerisunik isumasiortitsinissami siunertaavoq, takornarialerinikkut kalluarneqartut aammalu innuttaasut, iliuusissatut sinaakkusiunneqartoq aallaavingalugu isumasioqatigiinnikkut oqariartuutaasa nalunaarsornissaat. Qulaanili ullut nalunaarutigineqartut nikilaartarsinnaammata sillimaffigeqquneqarpoq.


Aalisartunut aallarnisaaniartunullu pikkorissaanissamik neqeroorut 

Faktum / Piviusoq

Aningaaseriviup, GrønlandsBANKEN’ip tungaaniit oqariartuutaa-nikuuvoq Danmark-ip naalaagaaffiata iluani aningaasat ullormut anisartut, pingaartumik Ilulissani, annertunerpaasartut.

 

Uanilu tunngavilersuutigineqartoq tassaavoq umiatsiarsorlutik aalisartut amerlanerpaat ullormut tunisanit isertitatik aqaguani tamakkerlugit aningaaserivimmit tingusaraat.

 

Avannaata Kommuniani inuussutissarsiummik ingerlataqartut  namminersortut, pingaartumik umiatsiarsorlutik aalisartut aammalu inuussutissarsiummik nutaamik pilersitsiniarlutik siunertaqartut, pitsaanerusumik sakkussaqalernissaat siunertaralugu Inuussutissarsiornermut ingerlatsivik pikkorissaataasussamik suliaqarpoq.

Pikkorissaanissamut aaqqissuussinissaq ulluni pingasuni sivisussuseqartussaavoq. Tassani sammitinneqassallutik inuussutissarsiummik ingerlataqarnermi aningaasanik aqutseriaaseq, akileraariaatsit kiisalu missigersuusioriaatsit taakkununngalu tunngatillugu inatsisitigut maleruagassat. Pikkorissaanermi kisimiilluni suliffeqarfimmik imaluunniit piginneqatigeeriaatsit aqqutigalugit, tassalu selskabiliornikkut, pilersitsiniarnermi periutsit taakkulu iluaqutissartai kiisalu aporfiusinnaasut aammalu taakkununnga atatillugu maleruagassat ilanngullugit pikkorissaassutigineqassapput.

Tingussaasumik pilersaarusiornermut sakkussaq
Pikkorissaanerup uuma aamma ilanngullugu imarisussaavaa suliffeqarfiup ingerlatap imaluunniit pilersinniakkap, siunissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu, ineriartortinnissaanut pilersaarusiornissamut sakkussiuineq. Taannalu sakkussaq (Forretningsplan) tassaasussaavoq suliffeqarfiup siunissamut ineriartortinnissaa siunertaralugu aningaasaliissutinik qinnuteqarniarnermut toqqammavigineqarsinnaasoq aammalu minnerunngitsumik anigaasaliisartunit / anigaaserivinnit minnerpaamik piumasarineqartartoq.

Pikkorissaassutissaq massakkut naammassillugu naqitertinnissaa suliarineqarpoq. Ukiorlu manna naanngitsoq sumiiffinni Qaanaami, Upernavimmi, Uummannami kiisalu Ilulissani neqeroorutigineqassooq.   

Inuussutissarsiornermut ingerlatsiviup 2018-imut naatsorsuutai naammassipput 

2018-imut Avannaata Kommuniani naatsorsuutit matuneranni Inuussutissarsiornermut ingerlatsivimmi aningaasaqarneq killiffik Inuussutissarsiornermut Ataatsimiititaliap, ulloq 26. februar 2019, akuersissutigisai imatut isikkoqarput.

Konto 3 – Inuussutissarsiorneq suliffissaqartitsinerlu

Miss.

Tapiiss.

Miss.

Atuineq

Sinn.

%

Kto

Atuiffiup taaguutaa

akuerisat

 

 

 

34

Sammisassaqartitsiniarnermut suliniutit

2.555

0

2.555

2.198

357

86,0

35

Piginnaanngorsaaneq

3.475

-1.622

1.853

1.151

702

62,1

37

Kommune-p inuussutsissarsiornermut kalluussimanera

2.687

-860

1.827

1.497

330

81,9

38

MAJORIAQ

11.406

-903

10.503

10.221

282

97,3

39

Suliffeerukkallarnermi napparsimanermullu ikiorsiissutit

7.637

0

7.637

5.961

1.676

78,1

3

INUUSSUTISSARSIORNERMUT INGERLATSIVIK

27.760

-3.385

24.375

21.028

3.347

86,3

(Kr. 1000)

 

Konto 43 aamma 45 – Siusinaartumik suliunnaarnersiutit pisortanillu ikiorsiissutit

Miss.

Tapiiss.

Miss.

Atuineq

Sinn.

%

Kto

Atuiffiup taaguutaa

 

akuerisat

 

 

 

43

Siusinaartumik suliunnaarnersiutillit

24.597

870

25.467

25.368

99

99,6

45

Pisortaniit ikiorsiissutit

15.017

-1.567

13.450

11.543

1.907

85,8

43 aamma 45

39.614

-697

38.917

36.911

2.006

94,8

(Kr. 1000)

 


Suliffissaaleqisut suli appariartorput 

Ukiut kingullit marluk, suliffissaaleqisut naatsorsuutaasa tamanna takuteqqippaa. Marts-ip naanerani suliffissaaleqisut ukiuni kingullerni takusassiarineqarnerani aamma takuneqarsinnaavoq, Avannaata Kommuniani suliffissaaleqisut suli appariartortut.

Ukiuni kingullerni pingasuni kisitsisit:

Ukioq

Qaammat

Nalunaarsukkat

Ukiup siulianit

allanngoriaat

2017

Marts

526

 

2018

Marts

420

-20,2 %

2019

Marts

202

-52,0 %

MAJORIAP ataani pilersaarutit 

Teambuilding:
Pisussat allat pilersaarutigilernerasigut, Majoriarmiut Teambuilding-ernissaanut pilersaarut ukiup affaata siulliup ingerlanissaani unitsinneqarpoq.

Siusinaartumik pension-isiaqartut aammalu Pisortanit Ikiorsiissutit, pillugit:
Nutaarsiassani tullermi Ataqatigiissaarisup ullumikkut killiffik aammalu, ukioq ataaseq sinnerlugu akisussaaffik tigusimalernerani killiffik pillugu ilanngutassiiumaarpoq.