airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Projektansøgning for udvidelse af erhvervsområde B7 i Ilulissat

2. maj 2019

Avannaata Kommunia annoncerer hermed et modtaget projektforslag for udvidelse af delområde 1200-B7, Erhvervsområde ved Konrad Chemnitzip Aqquserna.

Annonceringsperioden foregår fra 02.05.2019 til og med 14.06.2019

Teknisk udvalg har valgt at støtte et projektforslag for udvidelsen af erhvervsområde B7 i Ilulissat. Inden plangrundlaget bliver ændret, annonceres projektforslaget.
Denne annoncering er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at annoncere brugsretten til et delområde, inden der udarbejdes plangrundlag herfor.

Projektet omfatter
KJ Greenland ansøger om udvidelse af deres nuværende entreprenørplads. Udvidelsen skal bruges til oplag af materiale til betonelementer, der skal bruges i de mange byggerier der er i gang rundt om i Ilulissat. Placeringen for dette skal ligge i forlængelse med deres nuværende aktiviteter i delområdet og i sammenspil med deres eksisterende støbehal. På arealerne skal der opføres haller og oplagsplads til opbevaring af materiale disse skal afskærmes, så det ikke skæmmer området. Projektet indeholder desuden flytning af berørte hundepladser.

Alternative projektforslag
I annonceringsperioden har De som borger og erhvervsliv nu mulighed for at indsende alternative projektforslag til delområdet, ligesom De kan komme med øvrige bemærkninger til det annoncerede forslag.
Evt. modtagne alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen, inden der gives arealreservation til det modtagne projektforslag. Herefter vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg. Kriteriet for alternative projektforslag er at anvendelsen skal være til erhvervsområde og at området skal lukkes visuelt af fx med hegn eller bygningsfacade der ikke skæmmer omgivelserne.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan
Fra den 02.05.2019: kl. 12:00 kan der indsendes alternative projektforslag til delområdet.
Til den 14.06.2019: kl. 16:00 lukker modtagelsen af projektforslag.

Vejledning
Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 701800 eller på mail: plania@avannaata.gl.