airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse om at arbejdet med katastrofen i Nuugaatsiaq er lykkedes fra borgmester i Avannaata Kommunia, Palle Jerimiassen
15. maj 2019
Efter tsunamikatastrofen den 17. juni 2017 blev der dengang af Formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, og på daværende tidspunkt formand for Overgangsudvalget og nuværende borgmester i Avannaata Kommunia, Palle Jeremiassen, og andre afholdt flere møder i Uummannaq, også i Aasiaat, hvor bl.a. daværende Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri og Fangst, Karl Kristian Kruse, daværende borgmester i Qaasuitsup Kommunia, Ole Dorph også deltog.

Fiskere og fangere
Ved møderne blev det meldt klart ud, at for at hjælpe erhvervsfiskerne og fangerne, som har mistet deres fangstudstyr og joller ved katastrofen, vil arbejdet med at få deres erhverv i gang igen blive påbegyndt.

Med det som grundlag er arbejdet med at bidrage hjælp til fiskerne og fangerne i Nuugaatsiaq og Illorsuit påbegyndt med at anskaffe joller og fangstudstyr.

For at sikre udstyr, som skal danne grundlag for evnen til at kunne erhverve sig som fisker igen, blev der konsulteret folk med relation og viden om fiskeri, ligesom der i tæt samarbejde med dem blev registret, hvilke udstyr vil kunne danne rammen om de udstyr, der skal leveres ved hjælp. Med udgangspunkt i disse rammer blev der købt udstyr, så erhvervsfiskerne og fangerne hurtigt kan starte med deres erhverv igen. Der blev så i august/september uddelt fartøjer og fangstudstyr til fangerne.

Med hensyn til fiskeudstyr, som bruges om vinteren, blev der købt snescootere ud fra de registrerede tabte snescootere, herunder blev der også lavet slæder, som bruges i fiskeriet, som blev delt ud til dem, der har mistet.

Genhusning

Med hensyn til genhusning blev eksisterende huse, herunder huse, som er indflytningsklar, registreret i hele kommunen. Her blev der med udgangspunkt i husstandene givet inventar og møbler, hvor man brugte de rammer, som der benyttes i Grønlands Selvstyre.

Departementet for Boliger og Infrastruktur var koordinator og facilitator for projektet med genhusning for de katastroferamte, herunder samtaler med dem. Her blev der registreret, hvem der var ejer af huse, og hvem der var lejere. Med det som udgangspunkt blev der startet en planlægning af de huse, der skal bygges til de katastroferamte.

Økonomisk støtte
I forbindelse med katastrofen bevilgede Grønlands Selvstyre 50 mio. kr. således, at der blev etableret et tæt samarbejdet med de relevante departementer, hvor man der både styrede og registrerede udgifterne i forbindelse med katastrofen.

At komme videre
Den 22. marts 2018 blev der i forbindelse med møde i Ilulissat for styregruppen fra Selvstyret og beredskabsgruppen samt medlemmet fra kommunen lavet status for indsatsen, og da arbejdet med fiskerne og fangerne var færdigt, blev der fra Departementet for Sociale Anliggender og Justitsvæsen meldt om, at der fra denne dato skal ske ændring i hjælpeforanstaltningerne for de katastroferamte, da man skal femover skal tageyde hjælp med udgangspunkt i loven om offentlig hjælp. Udgangspunktet for denne er, at de katastroferamte allerede er begyndt at forsørger sig selv med bl.a. fiskeri, og et almindeligt livsførelse er etableret. Derved vil den offentlige hjælp gives ifølge lovgivningen herom.

Styregruppens møde den 28. marts 2018 gav nye målsætninger for den fremtidige arbejde, hvorfor Avannaata Kommunia, efter over 1 år som har været den, der arbejdede tættest med de berørte katastroferamte borgere, vurderede under et statusmøde den 14. august 2018, at der ifølge instruks fra Selvstyret, at samtlige hjælpemuligheder for de katastroferamte er fuldendte, hvorfor der med 2 måneders varsel er blevet meddelt, at den betalte genhusning stoppes, og derved skal de katastroferamte borgere overgå til selvforsørgelse, dog skal de borgere som fortsat har behov for hjælp, får hjælp ifølge de muligheder, der er for offentlighjælpslovgivningen, når de henvender sig. Derved blev borgerne varslet til den 1. oktober 2018, som dog blev udsat til 1. november 2018, om, at de nu selv skal til at betale deres egen husleje.

Vurdering
Avannaata Kommunia er glad for at have haft et tæt samarbejde med Selvstyret, samt at have fulgt de instrukser, der er blevet givet, ligesom Avannaata Kommunia vurderer arbejdet som vellykket.

Vi takker alle dem, som har arbejdet i forbindelse med katastrofen, især de kommunalt ansatte i Uummannaq, vil vi gerne sige tak til. De har i en situation, som ingen var forberedt på, udført utrætteligt og stabilt arbejde af stor betydning for såvel for kommunen og borgerne i over 1 år. Derfor har alle utvivlsomt, trods katastrofens ulykkelige udfald, lært noget af katastrofen.

Derfor synes jeg, at det er meget beklageligt, at der efter at have ydet optimalt i forbindelse med katastrofen til de katastroferamte og da der har der været enkelte røster fra enkelte borgere om den hjælp, der er blevet givet i forbindelse med katastrofen, hvor Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, i Sermitsiaq, som udkom fredag den 3. maj 2019, satte Avannaata Kommunia som den ansvarlige, selvom de ansatte udførte deres arbejde ifølge de tildelte retningslinier, som er blevet udstukket af Selvstyret, og ligesom alle udgifter er blevet betalt fra Landskassen. Derved er ansvaret for hjælpen placeret i Selvstyret. Og såfremt der skal fortsat ydes hjælp til de katastroferamte, er ansvaret og beslutningskompetencen hos Grønlands Selvstyre.