airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Høring: Udlægning af nye byggefelter i centerområde 1200-C21, Ilulissat

12. september 2019

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 for nyt centerområde ved " Sermermiut aqqutaa " Ilulissat, er fremlagt til offentlig hørring i perioden: 11.09.2019 til og med 06.11.2019.

Kommuneplantillæggets formål:
Dette kommuneplantillæg er udarbejdet på baggrund af indkomne ansøgninger om at etablere personaleboliger i to etager i området omkring Sermermiut Aqqutaa.

Byggefelter udlægges med tilhørende detaljerede bestemmelser, som muliggør etablering af nybyggeri af enfamiliehuse, personaleboliger, liberalt erhverv, detailhandel og restaurant i centerområdet. Hvor nye byggefelter er placeret kan nuværende boliger nedrives.

Området udvides, så bygning B-1725 bliver indbefattet som en del af delområde C-21. Så boligen fremadrette vil indgå i centerområde og autoværkstedet vil indgå i erhvervsområde B07.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtage endeligt. Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 06.11.2019.

Hent kommuneplantillægget her: KPT10.pdf