airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig bekendtgørelse: C21 ”Sermermiut Aqqutaa”, Ilulissat

15. januar 2020

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 10 for Sermermiut Aqqutaa, Ilulissat 

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 15.01.2020, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål:
Kommuneplantillæggets primære formål er, at muliggøre indretning og nybyggeri til centerformål i form af enfamiliehuse, personaleboliger, liberalt erhverv, restaurant og centerfunktion. Der udlægges 8 byggefelter, samt gives mulighed for at bygge i to etager i delområdet.

Der udlægges nye byggefelter og gives mulighed for nybyggeri ved saneringsmodne bygninger og på steder hvor nye byggefelter er placeret.

Området udvides, så bygning B-1725 bliver indbefattet som en del af delområde C-21. Så boligen fremadrette vil indgå i centerområde og autoværkstedet vil indgå i erhvervsområde B07.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

 

Se kommuneplantillæg nr. 10:  kpt10.pdf