airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Høring: Erhvervs- og havneområde, Uummannaq

- forlænget høring
16. januar 2020

Erhvervs- og havneområde, Uummannaq – forlænget høring

Avannaata kommunia har besluttet at forlænge høringsperioden for kommuneplantillæg nr. 8, Erhvervs- og havneområde, Uummannaq, med 6 uger.

Ændringsforslaget indebærer at der gøres plads til udvidelse af det eksisterende kaj anlæg, skonnertkajen mod nord og havnefronten mod syd. Havnefronten mod syd ønskes udvidet, da Polaroil ønsker at forbedre adgangsforholdene til brændstofforsyningen ved siloerne.
Derudover laves der større oplagsplads til RAL, da det opfylder forsyningssikkerheden for byen og borgerne. Det betyder også, at de resterende byggefelter reduceres.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til erhvervs- og havneområde er fremlagt i offentlig høring i perioden: 16.01.2020 til og med 27.02.2020.

Kommuneplantillæggets formål:
Kommuneplantillæggets primære formål er at udmønte Selvstyrets projekt hvad angår udvidelse af kaj-anlæg samt nedsprængning af det eksisterende fjeld, som kan frigive plads til nye byggefelter til havnens brug. Derfor skal planen sikre, at det eksisterende havneområde udbygges hensigtsmæssigt, således at nuværende som fremtidige erhvervsvirksomheder får bedst mulige vilkår for etablering og udvikling af fiskeri- og havne-erhvervet, samt at der hovedsageligt kan placeres virksomheder, der har behov for en havnenær placering.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/) eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtage endeligt.
Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 27.02.2020.

Hent kommuneplantillægget her: KPT8.pdf