airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Gode forventninger til kommunens forbedrede økonomi

Samtlige partier i kommunalbestyrelsen er godt tilfredse med økonomistyringen i Avannaata Kommunia, hvor den budgetterede kassebeholdning for 2019 blev forbedret med 12 millioner kroner. Alligevel føler kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra Upernavik og omegn sig forbigået, når snakken falder på anlægsbyggeri, som de håber snart kommer i gang.
21. februar 2020
Kommunalbestyrelsen holdt årets første ordinere møde onsdag den 19. februar. Et enkelt punkt var på dagsordenen: Status for Avannaata Kommunias økonomi for fjerde kvartal 2019.

Kommunen havde budgetteret med en kassebeholdning på 58,6 millioner kroner for fjerde kvartal i 2019, men endte med en kassebeholdning på 71,4 millioner kroner, hvilket er en forbedring på 12 millioner kroner. Periodiseringerne, hvor fordelingen af indtægter, udgifter og omkostninger sker over flere bogføringsperioder, er dog endnu ikke afsluttede. Med mindre der sker noget ekstraordinært, forventes kassebeholdningen på 71,4 millioner kroner at være uændret.

- Det er tilfredsstillende, at kommunens økonomi er i fremgang, og jeg har bemærket, at forvaltningernes kutyme med at ansøge om tillægsbevillinger ikke længere er så udbredt. Jeg er derfor forventningsfuld for udviklingen af kommunens økonomi, hvilket kan give grundlag for investeringer i forskellige kommunale projekter, siger Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit’s medlem i kommunalbestyrelsen.

Føler sig forbigået
Samtlige partier udtrykte tilfredshed med kommunens økonomiske status. Alligevel var der et suk af utilfredshed blandt kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra Upernavik og dens bygder, der føler sig forbigået i forhold til anlægsbyggerier.

- Det vil undre mig, hvis vi endnu engang bliver forbigået i forhold til lovede anlægsbyggerier i Upernavik området. Jeg mener, at vi bør begynde at prioritere ud fra vigtigheden af anlægsønsker, som bør fremlægges for udvalgene, siger Regine Bidstrup, der er kommunalbestyrelsesmedlem fra Tasiusaq og på vegne af Inuit Ataqatigiit.

I alt fem kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Upernavik og omegn, der repræsenterer Atassut, Siumut, Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq, har under kommunalbestyrelsesmøderne gentagne gange markeret deres utilfredshed over at blive forbigået i forhold til anlægsbyggerier.

Problemer med anlægsbyggeri i yderområder
Ved kommunalbestyrelsesmødet den 26. november 2019 forklarede borgmester Palle Jerimiassen således, at anlægsbyggerierne til en værdi af 25-30 millioner kroner var i gang i og omkring Upernavik, og at forskellige virksomheder var i gang med anlægsbyggerier til en værdi på omkring 100 millioner kroner, men at yderligere planlagte anlægsplaner ikke kunne igangsættes, fordi entreprenører og tømrere i Avannaata Kommunia var travlt optaget og manglede hænder til at kunne påtage sig yderligere opgaver. Han forklarede videre, at det også er svært for mindre tømrerfirmaer at opfylde kravet om garantistillelse på ti procent for at kunne byde på anlægsprojekter, og at man ifølge Grønlands Erhverv mangler 200 håndværkere alene i Ilulissat. Borgmesteren tilføjede, at nogle offentlige licitationer, hvor entreprenører kan afgive tilbud, ofte ender med at blive for dyre for kommunen, når kvadratmeterprisen i Upernavik og dens bygder er meget højere i forhold til resten af kommunen, hvor eksempelvis kvadratmeterprisen for bygningen af alderdomshjemmet i Upernavik lå på omkring 60.000 kroner.

Under det seneste kommunalbestyrelsesmøde den 19. februar 2020 sagde Palle Jerimiassen, borgmester i Avannaata Kommunia:

- Budgetterne for anlægsønsker bliver i forvejen fremlagt for udvalg og kommunalbestyrelsen. Realiteten er, at det er overordentligt svært at få entreprenører eller tømrere til at byde på anlægsbyggerier i yderområderne. Men nu, hvor byggerierne af huse til tidligere katastroferamte i Nuugaatsiaq og Illorsuit er ved at blive bragt til ende, er entreprenørerne begyndt at afgive tilbud på diverse byggerier. Og en af entreprenørerne er begyndt at overveje muligheden for at etablere et værksted i Upernavik.

Anlægsbudgettet for 2020 landede på 94,2 millioner kroner og er dermed højere i forhold til regnskabet for 2018, som var på 81,6 millioner kroner. Anlægsprojekter, der ikke blev færdiggjort i 2019 og som blev overført til færdiggørelse i 2020, beløber sig til 7,8 millioner kroner, bundne anlægsprojekter for en fireårig periode er på 29,6 millioner kroner, og Selvstyre-finansierede anlægsprojekter er på 32,1 millioner kroner. Projekterne omfatter blandt andet 24 boliger i Ilulissat, fundamenter til kraner i Upernavik og Tasiusaq samt tidevandstrappe og kran i Saattut, kloakrenovering i Ilulissat, Uummannaq og Ilimanaq, ny daginstitution i Uummannaq og Ukkusissat, renovering af skoler og byggemodning i Upernavik. Lagt sammen med køb af materialer til asfaltering i Ilulissat, Upernavik og Uummannaq, etablering af ny skole i Innaarsuit og modtagerstation for affaldshåndtering i Uummannaq blev anlægsbudgettet på 94,2 millioner kroner.

Avannaata Kommunia indfører fra nytår budgetrevision hver tredje måned, for at kunne opnå bedre kontrol med budgetter og regnskabsmål.

Tekst og foto: Káte Hansen, khan@avannaata.gl

Partierne er tilfredse med, at Avannaata Kommunia’s økonomier i fremgang, men kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra Upernavik og dens bygderføler, at deres bosteder bliver forbigået i forhold til anlægsbyggerier.