airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Nualluut COVID-19 pillugu nutaarsiassat nutartikkat

Nualluutip COVID-19-ip tuniluunnissaata kigaallassimaartinnissaata anguniarnerani Avannaata Kommuniani maannamut nutaarsiassat:
26. marts 2020
26. marts 2020
• Sulisut aningaasarsiaat, utoqqalinersiat aammalu sulisinnaajunnaarnersiutit pillugit nalunaarut nittartakkami, intranetimi aammalu Facebookimi saqqummiunneqarpoq.

23. marts 2020

• Ilulissani Peqqinnissaqarfimmut tunngasunut atuuttut allannguuteqarnerat pillugu nalunaarut nittartakkami, intranetimi aamma Facebookimi saqqummiunneqarpoq.
• Meeqqat atuarfiisa matoqqatikkallarneqarnissaat pillugu nalunaarut nittartakkami, intranetimi aamma Facebookimi saqqummiunneqarpoq.

20. marts 2020
• Atuarfiit matugallarnissat pillugu pilersaarusiaq nittartakkami, intranetimi aamma Facebookimi saqqummiunneqarpoq.

18. marts 2020
• Atuarfiit marsip 23-aniit matuneqarallarnissaanni sammisassaqartitsinernut tunngasut nalunaarutigineqarput.

17. marts 2020
• Danmarkimi efterskolertut aamma nunani allani atuartut ilinniartulluunniit nunatsinnut uterneranni allamilu mattusimagallartinneqariinngippata angajoqqaavi illoqutigiillumi tamarmik angerlarsimaffimminni ulluni 14-ini mattusimagallassapput.
• Atuakkanik atorniartarfiit matuneqarput.
16. marts 2020
• Kommunimi sullissiviit aamma sullissiviit katersortarfiutigisut tamarmik innuttaasunut orniguttunut matoqqagallarput. Kommune oqarasuaatitigut ugguuna attavigineqarsinnaavoq (+299) 70 18 00.
13. marts 2020
• Nunaqarfinni errorsisarfiutigalutillu uffartarfinni eqqiaanerit annertusineqarput

Ataani suliffeqarfiit allaqqasut matoqqapput:
• Timersortarfiit
• Juniorklubbit
• Unnukkut inuusuttut ornittagaat
• Katersugaasiviit
• Kulturhus Sermermiut Ilulissat
• Ukaliusaq Ilulissat
• Upernavimmi Katersortarfik, Innuttaasut illuat

12. marts 2020

• Sulinermut atatillugu angalanerit tamarmik unitsinneqarput.
• Sulisut aaqqissuussinerni, sammisaqartitsiffiusuni imaluunnit pikkorissarnerni peqataassanngillat.
• Sulisut illup avataani ataatsimiinnerni ornigullutik peqataassanngillat.
• Suluisut peqqissutsikkut navianartorsiorsinnaasut angerlarsimaffimminni sulinissaannik, afspadserernisaannik imaluunnit sulinngiffeqarnissaannik kaammattorneqarput. Taama aaqqiisoqassappat pisortarisaq peqatingalugu nalilersuisoqassaaq.
• Sulisut angalasimallutik angerlartut sumiiffinniit nualluussuarmik eqqugaaffiusunit Danmarkimi nunanut allanut ministeriaqarfiup angalanermut maleruaqqusaa naapertorlungu ullut 14-it angerlarsimaffimminni mattusimaqqusaapput.
• Sulisut nualluummik malugisaqartut tamarmik angerlarsimanissaminnut pisussaaffeqarput.
• Utoqqaat sanngiinnerusullu angerlarsimaffiinut pulaarneq inerteqqutaavoq. Aalajangiineq innuttaasunut tamanut atuuppoq.

10. marts 2020

• Nappaalanersuaqarnerani Ataatsimiititaliarsuup Nunattalu Nakorsaanerata nualluutip COVID-19-ip siaruaatsaaliornissaa pillugu inassutaat Avannaata Kommunianit aamma malinneqarput.