airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgerinddragelse for skonnertkajen i Uummannaq

Borgerinddragelse i forbindelse med offentlig hørring af VVM-redegørelsen for anlægsprojektet ’udvidelse af skonnertkajen i Uummannaq’.
28. maj 2020

Departementet for Boliger og Infrastruktur vil i overensstemmelse med Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljø inddrage borgerne under den offentlige høring. Grundet COVID-19 situationen foregår borgerinddragelsen som en video præsentation, i stedet for som et fysisk borgermøde.

VVM og præsentationen er udarbejdet af Orbicon WSP A/S

Man er velkommen til at stille spørgsmål på facebook i kommentarsporet. Der vil i løbet af de næste par dage blive samlet op på spørgsmålene og lavet en samlet besvarelse.

Øvrigt materiale kan findes på https://naalakkersuisut.gl/da/H%c3%b8ringer/Arkiv-over-h%c3%b8ringer/2020/VVM_uummannaq