airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Lærer- og pædagogstillinger i Ilulissat fuldt besatte

For første gang er samtlige lærer- og pædagogstillinger i Ilulissat besatte på samme tid. En række fastholdelsesinitiativer fra forvaltningens side har især gjort lærerstillingerne mere attraktive. God søgning til stillingerne på daginstitutionerne har endog resulteret i et overskud af pædagoger.
2. juli 2020
Søgningen til lærerstillingerne i Ilulissat har været høj i år, hvilket har muliggjort ansættelse af læreruddannede i stedet for timelærere. Samtlige 73 lærerstillinger i byens to skoler med 641 elever er derfor besat. Derudover er otte forskolelærerstillinger besat af pædagoger, og endelig er der tre decentrallærerstuderende ansat som timelærere.

- Vi har i de seneste år igangsat en række rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer i forhold til lærerne. Eksempelvis har vi ansat skolekonsulenter og fagchefer, der har overtaget en række administrative opgaver fra skoleinspektørerne, som derved aflastes og kan koncentrere sig om deres egentlige opgave, nemlig at fungere som pædagogiske ledere for lærerne. Derudover har vi givet skoleinspektørerne mulighed for at blive superviseret af en psykolog, hvilket har haft gavnlig effekt. Vi har ansat socialrådgivere i byens to skoler, som aflaster lærerne, der derved kan koncentrere sig om undervisning og kontakt til forældre. Og endelig kontakter fagcheferne skolerne hver uge og kan tage eventuelle problemer i opløbet, siger Aka Grønvold, direktør for Forvaltning for Læring i Avannaata Kommunia.

Boliger – en udfordring

Avannaata Kommunia afholder ligeledes årlige seminarer for skoleinspektørerne. Som et af de seneste initiativer har Forvaltningen for Læring for nylig ansat en læringskonsulent, hvis primære opgave er at højne undervisningen på kommunens skoler.

- Lærerne, der ansøger stillingerne, er derfor godt klar over, at vi arbejder seriøst med at forbedre de fysiske og psykiske arbejdsmiljøer på skolerne. Vores største udfordring ligger i boligsituationen, hvor vi har knaphed på boliger. I morgen går vi dog i gang med at forhandle med hotellerne i byen, som på grund af coronasituationen ikke kan få deres værelser udlejet til turister, forklarer direktør Aka Grønvold.

Overskud af pædagoger
Til forskel fra lærerstillingerne har pædagogstillingerne i Ilulissat altid været fuldt besat siden det daværende Ilulissat Kommuniat. I dag er der et overskud af pædagogansatte i daginstitutionerne.

- Vi har således to pædagoger ansat pr. stue til forskel fra det normale med en pædagog pr. stue. Småbørnsfamilierne kan således være sikre på, at når de afleverer deres barn i en daginstitution om morgenen, så modtages det af en uddannet pædagog, siger Aka Grønvold og fortsætter:

- Årsagerne til, at alle pædagogstillinger er fuldt besatte i Ilulissat, skyldes først og fremmest, at Socialpædagogisk Seminarium er beliggende i byen. Nogle studerende med familie, som kommer udefra, bliver boende efter endt uddannelse. Og så er Ilulissat en by med unikke omgivelser, og byen er i udvikling, hvor der sker en masse spændende ting. Den store søgning fra pædagoger til stillingerne i byen er også en af grundene til, at Departementet for Uddannelse gerne spørger os til råds i forhold til vores håndtering på området.

Der er tre vuggestuer, tre børnehaver, to aldersopdelte institutioner og to fritidshjem i Ilulissat. Samlet er der 38 normede pædagogstillinger i de ti daginstitutioner og 40 ansatte pædagoger.

Tekst: Káte Hansen, khan@avannaata.gl