airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Projektansøgning for Sømandshjem i Ilulissat

Avannaata Kommunia annoncerer hermed et modtaget projektforslag for Sømandshjem i delområde 1200-A29, Nuussuuattap Aqqutaa, Ilulissat.
7. juli 2020
Annonceringsperioden foregår fra den 07.07.2020 til og med 18.08.2020.

Teknisk udvalg har valgt at støtte et projektforslag for Sømandshjem i delområde A29, Ilulissat. Inden plangrundlaget bliver ændret, annonceres projektforslaget. Denne annoncering er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at annoncere brugsretten til et delområde, inden der udarbejdes plangrundlag herfor.

Projektet omfatter
Kommunen har modtaget en ansøgning fra Sømandsmissionen om et nyt Sømandshjem i Ilulissat. Det ansøgte byggefelt er beliggende i delområde A29, som primært er udlagt til boligformål, men også rummer mulighed for et enkelt hotel, i dag Hotel Avannaa, som Sømandsmissionen ejer.
Projektet omfatter en udvidelse af den eksisterende hotelbygning, for at kunne udvide kapaciteten og drive en rentabel forretning, der gør det muligt at etablere den service, som er kendt fra de eksisterende Sømandshjem, f.eks. cafeteria. Udvidelsen vil ske i form af en ny bygning, som placeres på et ledigt byggefelt ved siden af det eksisterende hotel, og en mellembygning, som binder de to bygninger sammen. Tilbygningen ønskes opført i 4 etagers højde og med et udtryk, som i farver og materialitet skaber sammenhæng med den eksisterende bygning.

Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.avannaata.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://kommuneplania.avannaata.gl  

Alternative projektforslag

I annonceringsperioden har De som borger og erhvervsliv nu mulighed for at indsende alternative projektforslag til delområdet, ligesom De kan komme med øvrige bemærkninger til det annoncerede forslag.
Evt. modtagne alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen, inden der gives arealreservation til det modtagne projektforslag. Herefter vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg.
Kriterierne for alternative projektforslag er, at anvendelsen skal være hotel/vandrehjem, at der skal kunne etableres det nødvendige antal parkeringspladser i tilknytning til ny bebyggelse (1 parkeringsplads pr. 3 værelser ved hotel/vandrehjem, som skal anlægges og finansieres af arealrettighedshaver) og at ny bebyggelse tilpasses de eksisterende forhold.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende

1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om idé og anvendelse.
3. Overordnet tidsplan for udførelse.
4. Oplysning om trafikale påvirkninger, herunder placering af de nødvendige parkeringspladser.
5. Oplysning om tekniske installationer og forsyning.
6. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan
Fra den 07.07.2020 kan der indsendes alternative projektforslag til delområdet samt bemærkninger til det annoncerede projekt.
Den 18.08.2020 kl. 16:00 lukker modtagelsen af projektforslag og bemærkninger.

Vejledning
Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 387700 eller på mail: plania@avannaata.gl