airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ny kunstgræsbane i Ilulissat endelig i mål

Trods udfordringer stod den nye kunstgræsbane i Ilulissat klar til indvielse den 3. juli. Siden banens åbning, har den været meget populær
27. juli 2020

Den nye kunstgræsbane i Ilulissat lod vente på sig, men kunne endelig tages i brug den 3. juli 2020. Selvom anlæggelsen af banen undervejs er blevet forsinket, så har det været ventetiden værd.

-Kunstgræsplænen bliver meget flittigt brugt af mange. Banen bliver brugt af klubber og mange børn og unge i fritiden. Så meget at der er nogen på banen døgnet rundt, siger Lena Ravn Davidsen, der er bestyrelsesformand for Nagdlunguak-48.

Lang tid undervejs

Anlæggelsen af banen blev allerede besluttet under den tidligere Qaasuitsup Kommune, og i forbindelse med kommunedelingen i 2017, blev der af overgangsudvalget afsat midler til anlæggelsen af banen i Ilulissat. Placeringen af banen blev sendt i høring, og man fandt frem til, at der ikke var andre egnede placeringer i byen. Det var en nødvendighed, for at banen skulle blive en succes, at den kunne anlægges bynært. Man foretog prøveboringer helt ned til 16 meters dybde under den eksisterende bane og konstaterede, at undergrunden ikke var egnet. Efter man var blevet enige om placeringen, blev et eksternt rådgivende ingeniørfirma hyret, til at udarbejde en plan for anlæggelsen af banen. Herefter kunne selve anlægningsarbejdet gå i gang i 2018.

 

Grønlands dyreste fodboldbane

Arbejdet med anlægning af banen, viste sig at byde på uforudsete udfordringer. Undergrunden var ikke som først antaget, men bød bl.a. på meget dybe huller over 10 meter dybe. Hvilket trods alt stadig var bedre, end hvor den oprindelige bane ligger.

Dette betød at anlægningsarbejdet blev mere omfattende end planlagt, og derfor blev både dyrere og tog længere tid. Det oprindelige beløb på kr. 10.5 mio., som man havde forventet kunne dække hele projektet, gik i stedet udelukkende til fundamentarbejde. Derfor blev der på budgettet for 2019 bevilliget ekstra kr. 5,2 mio. til ekstra fyldsten og køb af kunstgræs. Dette viste sig stadig ikke at være nok, så man måtte finde de sidste penge, ved at omrokere kr. 4,5 mio. i uforbrugte midler, fra andre projekter, for at kunne gøre banen færdig.

-Det er selvfølgelig ærgerligt når et projekt bliver dyrere end forventet, det kan man ikke altid garantere på forhånd. Det er vilkårene når man bygger på terræn, hvor der ikke er foretaget geotekniske undersøgelser. Der er dog foretaget prøveboringer omkring arealet, der ligger til grund for projekteringen.

Men nu har Ilulissat, som en af de sidste større byer i Grønland, fået den kunstgræsbane de fortjener. Det blev derfor i sidste ende nok Grønlands dyreste fodboldbane, siger Karl Madsen, teknisk direktør.

Sidste hånd på værket

Selvom banen er klar og er taget i brug, så er arbejdet ikke helt færdigt endnu. Der vil blive sat hegn om banen, og på sigt vil der også skulle opføres tribune og parkeringsfaciliteter. Brugerne af banen er rigtigt glade for de nye faciliteter.

-Det er dejligt for alle spillere at kunne træne bedre, med blødere underlag, siger Lena Ravn Davidsen, og kommer med en lille formaning. -Der er flere ting, vi som brugere skal have rettet op på for at passe godt på banen. Bl.a. affald og tyggegummi på banen. Og hærværk som vi meget gerne vil undgå.

Tekst: Nikolaj Sander