airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forslag om nye byggefelter til hotel, butik, politistation, institution og boliger

Avannaata Kommunia ønsker at styrke Ilulissats udbud af centerfunktioner, da der er efterspørgsel på byggefelter til formål som bl.a. hotel og butik. Derfor ønsker kommunen med Kommuneplantillæg nr. 14 at muliggøre etablering af ny bebyggelse i delområde C24 syd for drikkevandssøen.
31. august 2020

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 31.08.2020 til og med 26.10.2020.
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14: http://kommuneplania.avannaata.gl/download/kpt_1830_forslag/kpt_14_ilu_c24_forslag.pdf

Kommuneplantillæggets formål
Der udlægges syv byggefelter inden for delområdet, som må rumme centerfunktioner til henholdsvis politistation, institution, butik, hotel eller vandrehjem og lignende indkvartering samt boliger.

Planens formål er således at sikre areal til disse specifikke centerformål, da der henholdsvis opleves en efterspørgsel og mangel på byens hotelkapacitet, mangel på institutionspladser samt konkrete forespørgsler til at opføre en ny politistation og at opføre mindre butikker nær havnen.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.
Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 26.10.2020.