airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forslag til kommuneplantillæg for ny fiskefabrik i Ukkusissat

Avannaa Fisheries ApS har oplevet et stigende ønske hos fiskerne i Uummannaq distriktets nordøstlige del om at få endnu en mulighed for at indhandle deres fangster, da der i dette område lukkede to indhandlingssteder efter tsunamien i Uummannaq fjord i 2017. Avannaa Fisheries arbejder tæt sammen med fiskerne og ønsker derfor opfylde deres ønske om etableringen af fabrikken i Ukkusissat.
8. oktober 2020
Kommuneplantillæg nr. 22 er udarbejdet på baggrund af et projektforslag for fabrikken, som allerede har været annonceret.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 08.10.2020 til og med 19.11.2020.
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22: http://kommuneplania.avannaata.gl/download/kpt_1830_forslag/kpt_22_umm_b01_forslag.pdf

Kommuneplantillæggets formål
Kommuneplantillægget har til formål, at sikre en hensigtsmæssig videreudvikling af det eksisterende erhvervsområde ved at udlægge et nyt byggefelt samt detaljerede bestemmelser, som fastlægger rammerne for opførelsen af Avannaa Fisheriess nye fabrik.
Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.
Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.
Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.
Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 19.11.2020.