airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommunip pilersaarutaata tapianut siunnersuut Ukkusissani aalisakkerivimmut nutaamut tunngasoq

Avannaa Fisheries ApS Uummannap avannaa tungaata kangisussuani aalisartunit annertunerujartuinnartumik pisaminnik tunitsivigisinnaasaminnik allamik periarfissinneqarnissamik kissaateqarfigineqartarpoq, tamaani 2017-imi Uummannap kangeluani tassaarsuaqarnerata kingorna tunitsiviit marluk matuneqartariaqarsimammata. Avannaa Fisheries aalisartunik qanimut suleqarteqarpoq aammalu taamaammat Ukkusissani aalisakkerivimmik pilersitsisoqarnissaanik kissaataat piviusunngortikkusullugu.
8. oktober 2020
Kommunemut pilersaarummut tapiliussaq nr. 22 aalisakkerivimmik sanaartornissamut siunnersuut tunngavigalugu suliarineqarpoq, taannalu nalunaarutigineqareerpoq.

Kommunemut pilersaarummut tapiliussaq nr. 22 piffissami 08.10.2020-miit 19.11.2020-mut tamanatu tusarniutigineqarpoq.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 22: http://kommuneplania.avannaata.gl/download/kpt_1830_forslag/kpt_22_umm_b01_forslag.pdf  

Kommunip pilersaarutaata tapiata siunertaa
Kommunep pilersaarutaata tapiata siunertaraa mianersortumik suliffeqarfinnik pioreersunik inerisaanissaq sanaartorfimmik nutaamik pilersitsinikkkut aammalu ersarissunik aalajangersagaliornikkut aalisakkeriviup nutaap sananeqarnissaata sinaakkutassaanik aalajangiisuusut.

Kommmunimut pilersaarummut tapiliussaq sapaatit akunneri arfinilinnik sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniutaasumut akissutit kommunep nittartagaanut toqqaannartumik nassiussinnaavat uunga: http://kommuneplania.avannaata.gl/gl/tusarniaanermut/tusarniaanermut/  imalt. Mailikkut uunga: plania@avannaata.gl. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamanik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 19.11.2020.