airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Udviklingsplan for Ilulissat nord i høring


Udviklingsplanen for Ilulissat Nord sættes hermed i 6 ugers offentlig høring.
16. oktober 2020
Udviklingsplanen for Ilulissat nord er i seks ugers høring frem til den 27. november 2020.

Planens formål
Planen beskriver de fremtidige udviklingsmuligheder af Ilulissat i nordlig retning.
Den bygger både på de udviklingsmuligheder, der allerede eksisterer, men har i høj grad til formål at sætte rammerne for den udvikling, som den kommende lufthavn vil afstedkomme. Planen skal ikke forstås som værende bindende i detaljer. Den lægger i højere grad de overordnede retningslinjer, og virker som et værktøj til at skabe et fælles grundlag for den fremtidige udvikling, der kan gavne byen, kommunen samt andre, der ønsker at involvere sig i Ilulissats og Avannaatas fremtid og vækst.

Planens indhold
Planen beskriver mulighederne for byudvikling af Ilulissat i nordlig retning. Der udlægges blandt andet principper for en forbedret infrastruktur, herunder en alternativ lufthavnsvej. I planen udlægges nye erhvervsområder og havn nær lufthavnen, mens der ligeledes udlægges boligområder og centerområder blandt andet med muligheder for nye hotelbyggerier. Derudover afdækkes mulighederne for byudvikling nu og ved en ændring af vandspærrezonen.

Planen er i 6 ugers høring frem til d. 27.11.2020.

I den periode har alle mulighed for at indsende kommentarer eller eventuelle indsigelser på plan@avannaata.gl

http://kommuneplania.avannaata.gl/download/hoering/20201015_strukturplan.pdf (9.5 MB)

 

http://kommuneplania.avannaata.gl/download/hoering/20201015_strukturplan_72dpi.pdf (3.5 MB)


http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/indgiv-hoeringssvar.htm