airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

11 Ikiortit rigere inden for digitale læringsmidler

Avannaata Kommunia er blevet 11 ”Ikiortit” (mentorer, red.) rigere inden for iPad undervisning, som nu er kommet godt fra start i tre byer. Ved næste skolestart igangsættes et pilotprojekt om fjernundervisning fra by til bygd.
8. december 2020
Avannaata Kommunia er blevet 11 ”Ikiortit” rigere.Læringskonsulent Karl Otto Iversen knæler på forreste række som nummer to frahøjre.
Indtil for et par måneder siden var der knap en håndfuld ”Ikiortit” inden for undervisning i iPad i Avannaata Kommunia. Efter et landsdækkende fjernkursus, hvor 78 lærere deltog, er yderligere 11 ”Ikiortit” klar i Avannaata Kommunia og kan sætte ekstra skub i undervisningen ved hjælp af iPad.

- På skolerne bliver der dannet et hold af “Ikiortit”, som løbende kan assistere deres kolleger. Derudover skal de være vejledere, når iPad anvendes i undervisningen. For eleverne betyder det, at skolehverdagen forandrer sig. Med den nye tilgang til undervisning arbejder skolerne hen imod læreprocesser, hvor eleverne er mere aktive. Eleverne skal undersøge, eksperimentere, lege og lære. De skal samarbejde om at producere, skabe og formidle viden. Den viden kan de bearbejde og formidle gennem et væld af udtryksformer som film, animationer, billeder, lyd og tekster. Der skal arbejdes med at finde svar på virkelige problemer. Disse processer kan iPads understøtte, forklarer Karl Otto Iversen, der er læringskonsulent i Avannaata Kommunia.

Samtlige skoler i kommunens byer skal have tre ”Ikiortit” hver, hvor de 11 ”Ikiortit” er fordelt med seks ”Ikiortit” i Ilulissat, tre i Uummannaq og to i Upernavik. Yderligere seks lærere fra Qaanaaq og Kullorsuaq skal igennem samme kompetenceudvikling, så de kan blive klædt på til at videregive deres viden til deres kolleger, når deres skoler har taget iPads’ene i brug.

Fjernundervisning som pilotprojekt
Skoleeleverne tog godt imod iPads’ene og er nu blevet mere øvede i brugen af dem

- iPad er et ideelt værktøj, som kan anvendes i undervisningen. iPads til alle elever og lærere og en bedre internetadgang på skolerne åbner for en lang række pædagogiske og faglige muligheder. Det digitale understøtter en ny tilgang til elevernes læring, og det åbner døren for et nationalt lærerværelse, hvor lærere i syd kan få faglig sparring fra kolleger i nord, siger læringskonsulenten og forklarer videre:

- Som næste pilotprojekt vil skolerne i Ilulissat og Uummannaq afprøve fjernundervisning for lærere og skoleelever ved skolestart i 2021, og hvis pilotprojektet lykkes, vil vi inddrage flere byer og bygder i fjernundervisningen.

- Med fjernundervisning mener vi læreprocesser, hvor eleverne og læreren er fysisk adskilt. Fjernundervisning kan indtage diverse former og foregå i alle folkeskolens fag. Dog er der ikke tale om hjemmeundervisning, som under skolelukningen, men om undervisning, hvor eleverne er til stede på deres
skole(r). Denne form for fjernundervisning starter i første omgang op i veltilrettelagte pilotprojekter.

Udover at videregive viden inden for det tekniske og det pædagogiske i anvendelsen af digitale læringsmidler vil de 11 ”Ikiortit” løbende udveksle erfaringer med hinanden, så læringsudbyttet udnyttes bedst muligt.

Avannaata Kommunia har en IT-konsulent ansat, der rejser rundt i kommunen og installerer udstyr, så skolerne bliver i stand til at anvende iPads i undervisningen. Ifølge udrulningsplanen vil samtlige skoler i kommunen blive i stand til at anvende iPads i undervisningen i 2021.

Implementeringen af iPads i skolerne er et led i projektet ”Kivitsisa”, der betyder ”lad os løfte”. Bag projektet står alle Grønlands fem kommuner i tæt samarbejde med læreruddannelsen på Institut for Læring og Uddannelsesstyrelsen. Målet er at løfte niveauet i den grønlandske folkeskole betydeligt. Midlet er en ny pædagogisk tilgang og nye samarbejdsformer med iPads, som det primære arbejdsredskab. Implementeringen sker løbende fra skole til skole, indtil alle landets skoler er med.

Tekst: Káte Hansen, khan@avannaata.gl
Foto: Karl Otto Iversen


Lærerne har netop deltaget i et landsdækkende fjernkursus,hvor 78 lærere fra Grønland deltog.