airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

iPad-ilerinermi ikiortinik 11-inik pisuunnguallapput

Avannaata Kommunia iPad atorlugu atuartitsinermi illoqarfinnilu pingasuni aallartilluarfioreersuni ikiortinik aqqanilinnik pisuunnguallappoq. Illoqarfinniit nunaqarfinnut alisissumit atuartitsilluni misileraaneq atuarneq tulleq aallartippat aallartinneqassaaq.
8. december 2020
Avannaata Kommunia ikiortinikaqqanilinnik pisuunnguallappoq. Ilikkariartornermut siunnersorti Karl OttoIversen saarlerni talerperliup tulleraa. text in field]
Avannaata Kommuniani iPad atorlugu atuartitsinermi ikiortit qaammatit marlussuit matuma siorna tallimaanngillalluunniit. Nuna tamakkerlugu ilinniartitsisut 78-it peqataaffigisaannik alisissumit pikkorissaasoqareersorlu Avannaata Kommuniani ikiortit aqqanillit iPad atorlugu atuartitsinermi siuarsaaqataassallutik piareerput.

- Atuarfinni ikiortigiiaanik suleqatiminnik ikiuillattaasussanik pilersitsisoqartarpoq. Tamatuma saniatigut iPad-it atuartitsinermi atuleriarpata siunnersortaasassapput. Taamaasilluni ulluinnarni atuartitsineq atuartunut allannguuteqassaaq. Atuarfinni ilinniartitseriaaseq nutaaq tunngavigalugu meeqqat peqataanerulersillugit ilikkariartortitsisoqartalissaaq. Atuartut misissuillutillu misileraallutillu pinnguarlutillu ilikkariartussapput. Suleqatigiinnikkut pilersitsillutillu ilisimaligassanik ilinniagaqassapput. Ilisimalikkallu periutsit assigiinngit, soorlu filmiliat, aalasuliat, assit, nipit aammalu allattariarsorneq aqqutigalugit suliaralugillu ilikkagaqarfigissavaat. Ajornartorsiutaasinnaasut aaqqiissutissarsiortarlugit suliaqartassapput. Taamatullu suleriuseqarnerit iPad atorlugu ingerlanneqarsinnaapput, Karl Otto Iversen Avannaata Kommuniani ilikkariartornermut siunnersorti nassuiaavoq.

Kommunimi illoqarfinni atuarfiit tamarmik immikkut pingasunik ikiorteqalissapput, ikiortillu katillugit aqqaniliusut ima agguataagaapput; Ilulissani arfinillit, Uummannami pingasut aammalu Upernavimmi marluk. Qaanaami Kullorsuarmilu ilinniartitsisut allat arfinillit assinganik piginnaanngorsassapput, taamaasillutik atuarfinni iPad-it atorneqaleriarpata pikkorissarsimasut ilisimasaminnik suleqatiminnut ingerlatitseqqiilersinnaassapput.

Alisissumit atuartitsineq misileraanertut

Atuartut iPad-itaatik atorluarpaat, maannalu misilittagaqarnerulaalerlutik.

- iPad sakkussatsialaavoq atuartitsinermi atorneqarsinnaasoq. Atuartut ilinniartitsisullu iPad-eqarsinnaanerat aammalu atuarfinni internetitigut attaveqarluarneruneq perorsaanikkut atuartitsinikkullu amerlasuutigut periarfissiisinnaapput. Digitaliusumik periarfissaq atuartut ilikkagaqarniarnerannut nutaamik periarfissiivoq, taamaasillunilu nuna tamakkerlugu ilinniartitseqatigiittoqarsinnaalerpoq, ilinniartitsisut kujataaneersut avannaani ilinniartitsisoqatiminnut ilisimasamikkut paarlaasseqatigiissinnaallutik, ilikkariartornermi siunnersorti oqarpoq, nangillunilu nassuiaavoq:

- 2021-mi atuarneq aallartippat Ilulissani Uummannamilu atuarfinniit ilinniartitsisunut atuartunullu alisissumit misileraalluni atuartitsisoqalissaaq, misileraanerlu iluatsissappat illoqarfiit nunaqarfiillu amerlanerusut alisissumit atuartitsiffigineqarsinnaalissapput.

- Alisissumit atuartitsineq eqqartorneqaraangat atuartut ilinniartitsisullu imminnut najoratik atuartinneqartarnerat pineqartarpoq. Alisissumit atuartitsinerit assigiinngisitaartuusinnaapput aammalu atuartitsissutini tamani atorneqarsinnaallutik. Tamatumanili, soorlu atuarfiit matuneqarnerisa nalaanni angerlarsimaffimmi atuartitsineq pineqarneq ajorpoq, kisiannili atuartut atuarfimmi atuarfinniluunniit najuutsillugit atuartitsineq pineqartarluni. Alisissumillu atuartitsinerit taamaattut misileraalluni suliniutitut pilersaarusiorluakkamik aallaqqaammut aallartinneqartarput.

Ilikkagaqartitsiniarnermi angusat pitsaanerpaatinniarlugit ikiortit aqqaniliusut qarasaasiaq atorlugu ilinniartitsinermik atuilersitsiniarlutik teknikkitigut ilinniartitsinikkullu ilisimasaminnik ingerlatitseqqiinerisa saniasigut ilisimalikkamik tungaasigut imminnut aamma tapersersoqatigiittassapput.

Atuarfiit iPad atorlugu atuartitsisinnaaniassammata Avannaata Kommunia qarasaasilerisumik ataatsimik kommunimi angalaarluni atortunik ikkussuiartortartumik atorfeqartitsivoq. Pilersaarutit malillugit kommunimi atuarfiit tamarmik atuartitsinermi iPad-inik 2021-mi atuilereersimassapput.

iPad-inik atuarfinni atuutilersitsineq suliniummut ”Kivitsisa”-mut tunngasuuvoq. Kalaallit Nunaanni kommuninit tallimaneersut, Ilikkariartorneq pillugu Ilisimatusarfimmi ilinniartitsisunngorniarfimmeersut aammalu Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfimmeersut qanimut suleqatigiillutik suliniummik ingerlataqartuupput. Meeqqat atuarfianni angusatigut qaffassaasoqarnissaa anguniagaavoq. iPad-it pingaarnertut atorlugit perorsaariaaseqartoqarlunilu nutaamik suleqatigeeriaaseqartoqarpoq. Nunatsinni atuarfiit tamarmik peqataatilernissaat angutserlugu atuarfiit tulleriiaarlugit atuutilersitsiniaaffiussapput.

Allattoq: Káte Hansen, khan@avannaata.gl
Assit: Karl Otto Iversen

Ilinniartitsisut nunatamakkerlugu alisissumit pikkorissarneqaqqammersunut 78-iusunut akuupput.