airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Socialområdet styrkes yderligere

Arbejdet på socialområdet i Avannaata Kommunia styrkes yderligere. Derfor er der igangsat markante tiltag, hvor området skal opnormeres yderligere med to sagsbehandlere.
31. marts 2021
Det er det overordnede budskab, som kommunalbestyrelsen på sit ekstraordinære møde den 26. marts nåede frem til under behandlingen af svarene til Selvstyrets Tilsynsenhed.

Tilsynsenheden fra Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet foretog tilsyn i september og oktober måned sidste år, hvor tilsyn af socialforvaltningsarbejdet inden for støtte til børn i Upernavik og Ilulissat blev foretaget.

Avannaata Kommunia fik forelagt Tilsynsenhedens tilsynsrapport den 21. januar 2021 og fik to måneders frist til at svare på kritikpunkterne i tilsynsrapporten. I alt 28 svar til Tilsynsenhedens henstillinger til forbedringer blev behandlet i kommunalbestyrelsen fredag den 26. marts, og her godkendte kommunalbestyrelsen Økonomiudvalgets indstilling om yderligere opnormering med to sagsbehandlere i Forvaltningen for Familie.

Tiltag siden kommunens tilblivelse
Under kommunalbestyrelsesmødet orienterede Forvaltningen for Familie kommunalbestyrelsen om de tiltag, der blev igangsat siden tilblivelsen af Avannaata Kommunia for fire år siden. Tiltagene skulle og skal blandt andet forbedre sagsbehandlingen inden for børneområdet. Kommunen har således ansat to rejsende sagsbehandlere, efter at tilsynsenheden tilbage i 2018 havde påpeget kritikpunkter for at få afklaret, hvorfor kommunen ikke kan løfte sine opgaver i Upernavik.

De to rejsende sagsbehandlere blev sidste år opnormeret til seks sagsbehandlere, der med jævne mellemrum besøger bygder og byer for blandt andet at nedbringe antallet af sager. Ordningen med rejsende sagsbehandlere har været nødvendig efter adskillige forgæves stillingsopslag for at besætte stillinger i byer nord for Ilulissat.

Som et af tiltagene er kommunen i samarbejde med Socialstyrelsen ved at implementere et sagsstyringssystem, der skal bidrage til nedbringelse af antallet af sager, og for tiden rejser seks danske socialrådgivere rundt i kommunen for at lave sidemandsoplæringer og yder rådgivning, der skal bidrage til at nedbringe antallet af sociale sager. Sidstnævnte kom i stand efter en indgået samarbejdsaftale mellem Danmark og Grønland sidste år.

Blandt kommunens andre tiltag forbedres børnesagsbehandlernes kompetencer på sagsbehandlingslovens område løbende, en børnepolitik er udarbejdet, procesbeskrivelser, procestegninger og retningslinjer vedrørende alle indsatser på børneområdet udarbejdes, der skal ansættes socialrådgivere i alle kommunens byskoler og i Kullorsuaq, ligesom ombudsmandsinstitutionen og Socialstyrelsen har afholdt kurser for ansatte m.m.

Kommunalbestyrelsen konkluderede, at der skal udarbejdes en handleplan inden for ansvarsområdet, som skal sikre, at der løbende sker udvikling inden for området, og der skal massiv oplæring af medarbejdere, ligesom forholdene for dem skal forbedres, og forebyggelsesarbejde og oplysning til borgere skal iværksættes massivt.

Tekst: Káte Hansen, khan@avannaata.gl