airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Skoleleder glæder sig til ny skole i Innaarsuit

En ny skole er ved at tage form i Innaarsuit, en bygd ved Upernavik. Skolelederen har gode forventninger til den kommende skole. I dag må hun nemlig dele skolen med kirken.
24. juni 2021

Pia Kristensen, der er skoleleder på skolen i Inaarsuit, har store forventninger til den nye skole, som vil stå færdig i 2023. Hun og tre andre lærere, hvoraf to er timelærere, samt bygdens 28 skoleelever har nemlig ikke de bedste vilkår i bygdens nuværende skolekapel, altså en bygning, som anvendes som skole og kirke.

- Til den tid vil vi kunne give skoleeleverne mulighed for undervisning, der lever op til undervisningskravene i skolereformen Atuarfitsialak. Sådan som forholdene er i dag, får skoleeleverne ikke engang undervisning i fysik, naturfag og lokale valgfag som idræt, husgerning, musik, syning m.m., og det vil være et stort fremskridt i undervisningen, når vi kan tilbyde disse fag, når skolen engang står færdig, siger Pia Kristensen og fortsætter:

- Selv nu kan vi ikke engang give unge uden uddannelse mulighed for at få et uddannelsesløft gennem NUIKI-projektet, fordi skolen også anvendes som klub om eftermiddagen. Når den nye skole står klar, kan der gives mulighed for undervisning gennem NUIKI-projektet, og samtidig vil de ældste skoleelever kunne undervises i bygden i stedet for at tage ind i byen og fortsætte deres skolegang.

NUIKI-projektet er et tilbud om uddannelsesløft i bygderne, hvor unge uden uddannelse motiveres til at forbedre deres karakterer med henblik på at komme i gang med en uddannelse.

Forbedrede arbejdsforhold

Når skolen står færdig, får skolelederen og hendes kolleger også langt bedre arbejdsforhold.

- Forholdene på vores skole giver anledning til mange frustrationer. Hvis vi eksempelvis har hængt undervisningsmaterialer på væggene, så skal vi fjerne materialet om fredagen efter endt undervisning, fordi rummet skal bruges til kirkegang om søndagen, og så kan vi hænge materialet op igen om mandagen.

- Derudover er kateketen nødt til at fjerne borde og stole, for at kunne bruge rummet til kirkelige handlinger, og derefter skal samme borde og stole sættes ind igen efter endt kirkegang. Sådan har forholdene været i mange år, forklarer skolelederen, der har en enkelt bekymring:

- Der er en enkelt personalebolig til rådighed for lærerne, som kan begrænse os i ansættelsen af uddannede lærere.

Der er 159 indbyggere i Innaarsuit.

Se billeder nedenunder.

Tekst: Káte Hansen, khan@avannaata.gl
Foto: Forvaltning for Teknik og Pia Kristensen

Den kommende skole i Innaarsuit er ved at tage form.

En visualisering af den kommende skole i bygden.

Sådan kommer skolen til at se ud.

 

Skolekapel i Innaarsuit.

 

Når der skal være kirkegang, skal alt skolemateriale samt stole og borde fjernes fra rummet.

Efter endt kirkegang skal rummet ændres til skoleklasse igen.