airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forslag til kommuneplantillæg for Delområde A01 i Qeqertaq

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 ”Boligområde i Qeqertaq A01” er godkendt af Teknisk Udvalg på mødet d. 4. juni 2021 og udsendes i of-fentlig høring.
30. juni 2021
Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 23 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 30.6.2021 til og med 25.8.2021.

Kommuneplantillæggets formål

Kommuneplantillæggets formål er at muliggøre opførelse af nye boliger i Qeqertaq. Dette sker ved at udvide boligområdet A01 i bygden.

Kommuneplantillæg nr. 23


Offentlig høring

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommune-planens hjemmeside (http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/hoeringer/ ) eller pr. mail til plan@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle ind-sigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 25.8.2021

Vejledning
Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 387717 eller på mail: plan@avannaata.gl.