airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Tid og sted for valghandlingen til lokaludvalg afgjort

Tid og sted for valghandlingen til lokaludvalg i Avannaata Kommunia’s fire byer er afgjort.
23. august 2021
Interesserede borger i Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq og Ilulissat kan møde op tirsdag den 7. september klokken 19.00 på byens lokale valgsted og få mulighed for at stille op eller være med til at bestemme, hvem der skal repræsentere borgerne i lokaludvalget.

Valget til lokaludvalg vil foregå på følgende steder:
- Qaanaaq: Skolen
- Upernavik: Forsamlingshuset
- Uummannaq: Hallen
- Ilulissat: Kulturhuset Sermermiut

Det bliver lokale borgerforvaltningsledere, der vil koordinere de stedlige valghandlinger til lokaludvalgene.

Valgbare kandidater

- Borgere, der ønsker at stille op til lokaludvalgene, skal melde deres kandidatur til borgerforvaltningslederen i deres by og senest, når de møder op på valgstedet, før mødet starter. Reglerne for valget til kommunalbestyrelsen gælder også for valg til lokaludvalgene. Kandidaterne skal derfor være fyldt 18 år og være valgbare, og så gives kandidaterne mulighed for at holde valgtaler under selve mødet, siger Gerhard Jakobsen, konsulent i Avannaata Kommunia.

Hvis der er for få kandidater til valget, kan foreninger og interesseorganisationer vælge en repræsentant til at blive medlem i lokaludvalget.

Enhver borger har mulighed for at stille op til valget til lokaludvalgene. Ifølge forretningsordenen for lokaludvalgene skal der være fem medlemmer i lokaludvalget, hvoraf et kommunalbestyrelsesmedlem, som har fået flest lokale stemmer under kommunalvalget, bliver det femte medlem af udvalget. Følgende kommunalbestyrelsesmedlemmer bliver medlemmer i lokaludvalget:

- Ane Qujaukitsoq, Qaanaaq
- Knud Kleemann, Upernavik
- Sakio Fleischer, Uummannaq
- Aqqalu Jerimiassen, Ilulissat.

Afgivne stemmer til lokaludvalget tælles lokalt i byerne, og de nyvalgte lokaludvalgsmedlemmer holder deres konstituerende møde den 1. oktober 2021.

Inatsisartut gav i 2018 kommunerne pligt til at oprette lokaludvalg for at fremme borgernes medindflydelse og for at sikre, at borgerne får øget ansvar for deres eget områdes udvikling.

Tekst: Káte Hansen, khan@avanaata.gl