airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Syv bygder får nyrenoverede veje

Renoveringen af vejene sker for at forbedre infrastrukturen samt til beskyttelse af de maskindrevne køretøjer i bygderne.
22. september 2021
Der bliver anlagt betonveje i Ilimanaq.
Avannaata Kommunia har afsat omkring 1,5 millioner kroner for i indeværende år til renovering af veje i syv af kommunens 21 beboede bygder. Nogle bygder vil få anlagt betonveje, mens der anlægges grusveje eller begge dele i andre.

- Vi har meget dårlige veje i bygderne, og det går hårdt ud over maskinkøretøjer som ATV’er og gummigeder, der bruges, når der eksempelvis skal transporteres affald. Ofte må affaldshåndteringen indstilles på grund af ødelagte køretøjer, og så ophobes affaldet og giver problemer for bygdebeboerne, siger Mogens Holmegård Mortensen, anlægschef i Avannaata Kommunia.

Bygderne Aappilattoq, Kullorsuaq, Nuussuaq, Tasiusaq, Søndre Upernavik, Ilimanaq og Ukkusissat er de syv steder, hvor der skal renoveres veje i 2021. I nogle af bygderne er der ret stejle steder, hvor der skal anlægges veje. Vejene vil være to til tre meter brede, og længden vil afhænge af behovet i de enkelte bygder.

- Eksempelvis har kommunens entreprenør startet anlæggelsen af betonveje i Ilimanaq med hjælp fra lokale arbejdsmænd, som nu selv vil stå for anlæggelsen af de resterende vejforløb. Det samme vil ske ved Upernavik-området, hvor entreprenørfirmaet vil rykke fra bygd til bygd og starte anlæggelsen af veje med hjælp fra lokale arbejdsmænd, som dernæst vil fortsætte og færdiggøre arbejdet alene, siger Mogens Holmegård Mortensen

Mogens Holmegård Mortensen håber på, at anlæggelsen af vejene vil kunne færdiggøres i løbet af i år og næste sommer.

Der er 161 beboere i Aappilattoq, 437 i Kullorsuaq, 191 i Nuussuaq, 52 i Ilimanaq, 151 i Ukkusissat, 207 i Søndre Upernavik og 259 i Tasiusaq.

Tekst: Káte Hansen, khan@avannaata.gl
Foto: Mogens Holmegård Mortensen

Betonvejene har ru overflade, for at forhindre glatføre.
Nogle steder anlægges der grusveje.