airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Budget 2022 med historisk indtægt

Avannaata Kommunia budgetterer med 1.028.226.000 kroner i indtægter, et overskud på 46,1 millioner kroner samt en kassebeholdning på 47,9 millioner kroner for 2022.
4. november 2021
- I får travlt i den kommende måned, hvor I skal gennemgå jeres respektive udvalgsbudgetter og lave prioriteringer. God arbejdslyst!

Med disse ord afsluttede borgmester Palle Jerimiassen førstebehandlingen af kommunens budget for 2022. En enig kommunalbestyrelse tilsluttede sig nemlig økonomiudvalgets indstilling om, at udvalgene skal trække i arbejdstøjet, for at genvurdere deres budgetter for 2022. Budgetterne skal gennemgås for ubrugte midler med efterfølgende prioritering for at sikre en fremsynet økonomi og for at styrke kommunens likviditet.

Kommunen gennemgik samme metode i 2020 og genvurderede budgettet for 2021 i forbindelse med ibrugtagningen af et nyt økonomisystem, som der er udbredt tilfredshed blandt kommunalbestyrelsesmedlemmerne.

Budgetter genvurderes
- Det er første gang i historien, at kommunen budgetterer med over en milliard kroner på indtægtssiden. Dette er tegn på, at Avannaata Kommunia’s økonomi går godt. Ud fra vores anlægsbudget på 83 millioner kroner må vi nøje overveje, hvordan vi fortsat kan styrke vores økonomi. Vi kan ikke realisere alle vores ønsker, og derfor skal vi ikke kun sætte vores lid til vores indtægter. Vi må samarbejde og bære byrderne sammen uden at forværre servicen over for borgerne, sagde Palle Jerimiassen, borgmester i Avannaata Kommunia under førstebehandlingen af kommunens budget for 2022.

På grund af kommunens anspændte økonomi blev kommunens forvaltninger derfor bedt om at genvurdere deres budgetter, og på baggrund af anbefalingerne fra de stående udvalg øgedes kassebeholdningen med 42 millioner kroner, hvoraf skatteindtægterne fra Skattestyrelsen er på 35 millioner kroner. Dermed sikrede kommunen en kassebeholdning på 44,9 millioner kroner til slutningen af 2021 svarende til 4,7 procent, som er lavere end Finansdepartementets krav på 5 procent i likviditetsbeholdningen ved kommunens optagelse af en kassekredit.

Budgettet for 2022 samt for overslagsårene 2023 til 2025 videresendes til behandling i de stående udvalg, som har en måned til at gennemgå deres økonomi yderligere, inden andenbehandlingen af budgettet, hvor en kassebeholdning på 47,9 millioner kroner skal styrkes yderligere.

Tekst: Káte Hansen, khan@avannaata.gl