airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Alderdomshjem i Ilulissat og Upernavik genåbnes

Alderdomshjemmet i Ilulissat og Upernavik genåbnes efter at have været lukket på grund af udbredt coronasmitte. Gæster på alderdomshjemmet i Upernavik skal bære maske og skal kunne fremvise dokumentation for vaccinationsstatus eller gyldig coronatest.
21. december 2021
- Alderdomshjemmet i Ilulissat genåbnes helt uden yderligere restriktioner for gæster, mens der for gæster på alderdomshjemmet i Upernavik fortsat udstedes påbud om at bære maske, ligesom de skal kunne fremvise dokumentation for vaccinationsstatus eller gyldig coronatest, indtil påbuddene ændres, oplyser Karen Fleischer, fagchef for Forvaltning for Familie.

Gæster, der ikke kan fremvise dokumentation for vaccinationsstatus eller som ikke har gyldig coronatest, kan bortvises med hjemmel i Selvstyrets bekendtgørelse om midlertidige restriktioner for hele landet, hvor der i § 4 stk. 1 og 2 står:

§ 4. Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder og institutioner, som har rådighed over lokaler, som er omfattet af § 3, stk. 2 kan anmode om dokumentation for vaccinationsstatus eller gyldig Covid-19 test.
Stk. 2. Kan dokumentationen, jf. stk. 1 ikke fremvises, kan der ske bortvisning.

Bekendtgørelsen i sin helhed kan ses her:

https://corona.nun.gl/wp-content/uploads/2021/12/Nalunaarutit-Selvstyrets-bekendtgrelse-nr-72DK-2.pdf

Tekst: Káte Hansen, khan@avannaata.gl