airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommuneplantillæg nr. 28 for et område til tekniske formål i form af deponi af havbundssedimenter ved lufthavnen i Ilulissat er vedtaget


Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 09.03.2022, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.
9. marts 2022

Kommuneplantillæg nr. 28

Kommuneplantillæggets formål

Kommuneplantillæggets primære formål er at muliggøre deponi af overskudsjord i form af opgravet sediment fra havbunden i forbindelse med anlægsarbejdet for den nye lufthavn.

I forbindelse med byggeri og anlæg skal der foretages nedsprængning af fjeld, afrømning af dækjord og permafrossent jord, samt opfyldning af vådområder mv. En del af anlægsarbejdet sker på søterritoriet. Ved opfyld ved kysten skal der fjernes en stor mængde havbundssedimenter for at sikre fast bund til anlægsarbejdet.

Med kommuneplantillægget fastlægges byggeområder med tilhørende detaljerede bestemmelser, der muliggør deponi af overskudsjord i form af opgravet sediment med indhold af saltvand og tilhørende midlertidig bebyggelse, samt redningsstation med permanent karakter.