airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Udledning fra Royal Greenland medfører gener for borgerne i Ilulissat

Skrevet af: Borgmester, Palle Jerimiassen (AT) Avannaata Kommunia.
30. maj 2022

I mere end 20 år har borgerne i Ilulissat måttet døje med tilbagevendende problemer fra Royal Greenlands rejefabrik i byen. Flere ledningsbrud, og fabrikkens udledning af kloak- og spildevand, har gennem tiden givet anledning til bekymring for miljø samt byens drikkevandsressourcer, men flere andre parametre ses som kontinuerligt problematiske for borgerne i Ilulissat.

Udledningen af spildevand er et meget tydeligt problem, idet det visuelt medfører flydestoffer og en stærk misfarvning af havvand ved udledningspunktet, der afhængigt af strømforhold også kan bevæge sig ind i havneområdet og nordligt langs kysten. Flydestoffer i spildevandet sætter sig som aflejringer på kyststrækning og både, hvilket kan virke beskæmmende og være til stor gene for turister, sejlende og borgere generelt. Men problematikken manifesterer sig også ved lugtgener fra det udledte spildevand.

Royal Greenlands fabrik i Ilulissat defineres med udgangspunkt iflg. miljøloven, som en særligt forurenende virksomhed. Derfor stilles krav om miljøgodkendelse og udledningstilladelse af spildevand iht. Selvstyrets retningslinier om særligt forurenende virksomheder samt Selvstyrets bekendtgørelse om bortskaffelse af latrin og spildevand.

Om end lovgivningen skal efterleves, forholder det sig pt. således, at Royal Greenland ikke har en gældende udledningstilladelse for spildevand fra fabrikken i Ilulissat.

Status og afhjælpende tiltag
Sammenholdes de problemer som spildevandet medfører med virksomhedens Klima- og miljøpolitik, herunder virksomhedens anerkendelse af indflydelse på og ansvar for det nære miljø, må de mangeårige gener for borgerne i Ilulissat anses som meget utilfredsstillende.

Avannaata Kommunia er dog bekendt med, at en ny udledningstilladelse er under udarbejdning, og snarligt vil blive sendt i partshøring, hvorunder Royal Greenland og Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø bl.a. er i dialog om vilkår og afhjælpende tiltag relateret til den synlige forurening som udledningen af spildevand medfører.

Avannaata Kommunia ser frem til at modtage partshøringen, og imødekommer på forhånd de afhjælpende tiltag, som Royal Greenland vil gøre for at løse problemet, under forudsætning af at tiltagene selvsagt stopper de problemer som udledningen i mere end to årtier har medført byens borgere.