airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Få ekstra hjælp i den sidste tid

Alle, der har en livstruende sygdom, skal uanset alder og diagnose tilbydes de rette hjælpeforanstaltninger, der tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov.
5. oktober 2022

I Avannaata Kommunia har vi fokus på at give den bedst mulige støtte til mennesker med livstruende sygdomme og deres familier.

Du kan fx søge om ekstra hjemmehjælp eller ansætte et familiemedlem til at hjælpe. Du kan også låne de rigtige hjælpemidler eller få tilrettet din bolig, så hverdagen bliver nemmest mulig.

Kommunen sikrer også en hurtig behandling om førtidspension, så du ikke skal være i tvivl om din økonomi.

Kommunens ”Kvalitetsstandarder for palliativ indsasts, 2022” fortæller, hvornår man er berettiget til de forskellige tilbud og beskriver de kommunale støtteforanstaltninger. Det er en vigtig prioritering for kommunalbestyrelsen, at mennesker med livstruende sygdomme får nødvendig støtte og hjælp i den sidste tid.

Den sidste tid – det palliative forløb – skal foregå i tæt samarbejde med flere partnere og på tværs af sektorer for at skabe sammenhæng og sikre det mest hensigtsmæssige forløb. Det kan fx være hjemmesygeplejersker, læger, lærer, støttepersoner, sagsbehandlere, præster og fysio- og/eller ergoterapeuter.

Pårørende er vigtige samarbejdspartner

Pårørende ses om en vigtig samarbejdspartner og det aftales med borgeren, hvem og hvordan kontakten skal foregå.

Mange borgere ønsker, at det skal være familie/pårørende, der sørger for pleje og omsorg og det er ofte gengældt fra familie/pårørende. Det kan være en hård opgave at passe et familiemedlem med en livstruende sygdom og måske med behov for meget pleje og omsorg. Der er derfor også fokus på, at pårørende kan have behov for støtte.

Da der ofte akut er brug for hjælp, skal der iværksættes støtte hurtigst muligt. Lederen af hjemmehjælpen kan fx bevillige hjemmehjælp i op til en måned uden om visitationsudvalget

Mennesker med livstruende sygdom har også mulighed for at få ekstra hjemmehjælp, hjælpemidler, boligændringer og pårørende kan få plejevederlag.

Man søger om støtte og indsats gennem kommunens lokale familiesagsbehandler.

Læs hele Avannaata kommunia’s ”Kvalitetsstandarder for palliativ indsats”, 2022.