airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 39 for Delområde1200-A33, Boligområde i Ilulissat ved Qupaloraarsuk og Illumiut

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en sammenlægning af tre delområder (A-områder) med ensartede bestemmelser og udlæg af areal til nye byggefelter. Delområde C6 lægges sammen med de andre delområder. Herved forenkles administrationen af det nye samlede delområde A33.
4. april 2023

 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 39 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 31.03.2023 til og med 26.05.2023.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 39 for Delområde 1200-A33, Boligområde i Ilulissat ved Qupaloraarsuk og Illumiut

Kommuneplantillæggets formål

Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for nyt delområde (lavet med sammenlægning af tre eksisterende delområder) for at muliggøre udvidelse af eksisterende boliger og institution/aldersdomhjem, samt nybyggeri af boliger til blandede boligformål.

Planens formål er også at sikre areal til boligformål, da der opleves en stor efterspørgsel og mangel på alle typer af boliger i Ilulissat.

Der udlægges 9 nye byggefelter til formålet inden for delområdet.

Planen har også til formål at disponere området, så de forskellige byggefelter sikres den nødvendige plads til tilknyttede udenomsarealer som f.eks. parkeringspladser eller legeplads.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/) eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 26.05.2023.