airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Bygdeskole Oqaatsut

På vegne af bygherren, Avannaata Kommunia, annonceres hermed forhåndsmeddelelse til indkaldelse af interresserede tilbudsgivere.
15. maj 2023

På vegne af bygherren, Avannaata Kommunia annonceres hermed forhåndsmeddelelse til indkaldelse af interresserede tilbudsgivere.

Opgaven omfatter opførelse af bygdeskole i Oqaatsut. Samlede bruttoetageareal udgør 246 m²

Tildelingskriteriet bliver laveste pris.
Arbejdet udføres i hovedentreprise med følgende fagområder/ fagentrepriser

1. Terrænarbejder
2. Tømrer- og snedkerarbejder inkl. tagdækningsarbejder
3. Malerarbejder
4. VVS-arbejder
5. El-arbejder

Arbejderne skal udføres i perioden maj 2024 og forventes afsluttet juli 2025.

Det er bygherrens vurdering, at de geografiske forhold gør, at konkurrencen omkring opgaven vil være ganske begrænset og at betingelserne i § 20, stk. 1 nr. 4 i Inatsisartutlov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren er opfyldt, idet kun op til tre bestemte virksomheder anses at have praktisk mulighed for at udføre arbejderne.

Bygherren agter på den baggrund at indhente tilbud via underhåndsbud.

I henhold til tilbudslovens § 25a, stk. 4 opfordres interesserede tilbudsgivere til at anmelde disses interesse senest 6. juni 2023.

Interesserede tilbudsgivere kan anmelde deres interesse på Qarsoq Tegnestue ApS e-mail: udbud@qarsoq.gl, emne: ”Bygdeskole Oqaatsut”