airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Den gode turist - workshop

Vil du være med til at lave retningslinjer for turisme og turister i Ilulissat?
16. maj 2023

Vil du være med til at lave retningslinjer for hvordan du ønsker turismen skal fungere i Ilulissat?

Avannaata Kommunias Turismekonsulenter ønsker at se dig til en workshop omkring hvordan turister skal opføre sig når de besøger Ilulissat.

Workshoppen arrangeres i samarbejde med AECO (Association of Arctic Expedition Cruise Operators).

Det er helt gratis - og der vil være kaffe, te, kage og frokost til alle deltagerne.

Vi skal diskutere turismen i Ilulissat. Du vil blive hørt og få indflydelse. Din mening betyder meget - og gør at vi kan sikre et godt møde mellem besøgende og de fastboende her i byen.


Dato: Onsdag d. 17. maj kl 8.30 - 15.15

Sted: Sermermiut Kulturhus, 1. sal

Tilmelding: Alle er velkomne. Man må dog gerne give en melding om man kommer til asdb@avannaata.gl - så er der en stol til alle


Slutresultatet af dagen skal være med til at skabe nye rammer og retningslinjer for turister, der besøger Ilulissat, og på sigt resten af Avannaata Kommunia.

De retningslinjer, som workshoppen får produceret, bliver med stor sandsynlighed obligatoriske for AECOmedlemmers krydstogtturister. De vil desuden kunne anvendes til at fortælle andre typer turister f.eks. folk som kommer til Ilulissat med fly hvordan lokalbefolkningen gerne ser de opfører sig under deres besøg.

Der vil være deltagelse af AECOs specialister i turisme-retningslinjer, som er rettet mod ekspeditions krydstogtturister.

Den type krydstogtsskibe AECO arbejder med er mindre, med max 500 passagerer og har gæster ombord der generelt gerne vil involvere sig mere i destinationerne som de besøger.

Vi håber at se dig til en produktiv dialog og workshop omkring hvordan turismen skal formes i Ilulissat!

Program:

08:30 – 09:00 Morgenkaffe

09:00 – 09:20 Åbning af workshop og velkomst v. Avannaata Kommunia


09:20 – 10:00 AECO introduktion og “Hvad er Community Guidelines?”

10:00 – 10:15 Kaffepause 10:15 – 11:30 Dialog om de største udfordringer med cruiseturisme i Ilulissat

11:30 – 12:30 Frokost

12:30 – 13:30 Inddeling i grupper hvor hver gruppe arbejder med løsninger på de identificerede udfordringer og kommer med guideline-forslag

13:30 – 14:15 Fremlæggelse fra grupperne

14:15 – 14:25 Kaffepause

14:25 – 14:55 Snak om implementering af guidelines og vejen videre

14:55 – 15:15 Afslutning og tak for i dag

Dato: Onsdag d. 17. maj

Sted: Sermermiut Kulturhus, 1. sal

Tilmelding: Alle er velkomne. Man må dog gerne give en melding om man kommer til asdb@avannaata.gl - så er der en stol til alle

Foto Visit Greenland
Foto Visit Greenland
Foto Visit Greenland
Foto Visit Greenland