airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forslag til ”Fortætningsplan for Ilulissat”

Avannaata Kommunia har udarbejdet et forslag til en fortætningsplan. Dette arbejde er igangsat på grund af den udvikling Ilulissat gennemgår, og har til formål at skabe muligheder for nye boligområder i den eksisterende by.
27. juni 2023

Planens formål

Planen arbejder med flere forskellige boligtyper, som f.eks. rækkehuse enfamilieshuse og punkthuse. Derudover ses der på, hvordan attraktive centerområder til fx boliger og butikker, kan skabes i byen. Der bliver således set på boligmuligheder i den eksisterende by og tæt på den eksisterende vej, kloak, EL og lignende.

Derudover beskriver planen også, hvordan fortætningsmulighederne forholder sig til eksisterende infrastruktur og hundeområder.

Forslag til ”Fortætningsplan for Ilulissat” er fremlagt i offentlig høring i perioden: 27.06.2023 til og med 22.08.2023.

Planen er ikke bindende i detaljer, men har i stedet til formål, at opsætte muligheder og visioner for fremtiden, som etapevis kan tages i brug.

Forslag til ”Fortætningsplan for Ilulissat” er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 22.08.2022.