airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forlænget høring - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 39 for Delområde 1200-A33, ”Boligområde i Ilulissat ved Qupaloraarsuk og Illumiut”

Kommune havde forlænget høring til at sikre at alle har mulighed at dele deres mening om kommuneplan
7. juli 2023

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en sammenlægning af tre bolig områder med delområde C6. Herved forenkles administrationen af det nye samlede delområde A33.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 39 er fremlagt i forlænget offentlig høring i perioden: 06.07.2023 til og med 27.07.2023.

Kommune havde forlænget høring til at sikre at alle har mulighed at dele deres mening om kommuneplan

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ ) eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Kommuneplantillæggets formål

Fastlæggelse af bestemmelser for nyt delområde (lavet med sammenlægning af eksisterende delområder) for at muliggøre udvidelse af eksisterende boliger og institution/aldersdomhjem, samt nybyggeri af boliger til blandede boligformål.

Planens formål er også at sikre areal til boligformål, da der opleves en stor efterspørgsel og mangel på alle typer af boliger i Ilulissat.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 27.07.2023.

 

Se 3D skitse for forslaget fremtidlige bebyggelse her: https://bit.ly/KPT39A33